عنوان انگلیسی مقاله:

  Understanding risk and return the CAPM and the fama _ French three _ Factor model

ترجمه عنوان مقاله: شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ

سال انتشار: 2003

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
 • ریسک و بازده
 • بی ثباتی شاخصی برای ریسک
 • متنوع کردن و ریسک سیستماتیک
 • بتا یک معیار برای ریسک سیستماتیک
 • CAPM
 • فرضیات اصلی برای فرموله کردن مدل
 • مدل منطقی: بهبود درک مستقیم
 • CAPM ابزاری برای مدیران ارزیابی کننده سرمایه
 • تحلیل های رگرسیون:ابزاری برای استفاده از CAPM
 • بررسی CAPM
 • افزایش عوامل باعث افزایش قدرت پیش بینی
 • فاما و فرنچ و مدل سه عاملی
 • عوامل SMB و HML
 • عامل SMB: حسابداری اندازه جایزه
 • عامل HML
 • تعبیر عوامل
 • تهیه مدل سه عاملی
 • گروه بندی سرمایه ها با استفاده از مدل سه عاملی
 • مشخص کردن عامل ریسک با توجه به انتخاب سرمایه گذار
 • ارزیابی سرمایه در عمل (1) – Legg Mason (استفاده از CAPM)
 • ارزیابی سرمایه در عمل(2) – بازبینی Legg Mason (با استفاده از مدل سه عاملی)
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.

بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی دارایی هایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟ مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ریسک بالاتر، نیاز به بازده پیش بینی شده بالاتری دارد. و ما در واقع این ارتباط را با بررسی بازده های بلند مدت تاریخی سهام، اوراق قرضه و دارایی های با ریسک کمتر، همانگونه که در اولین نمودار آمده است، مشاهده می کنیم.

برای درک این مطلب، فرض کنید که یک سرمایه گذاری که پیش بینی شده است یک میلیون دلار را بطور مستمر و سالانه ایجاد کند، انجام گرفته است. یک فرد برای یک چنین دارایی چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن یا ریسک پذیری گردش وجوه نقد بستگی دارد. با مشخص بودن کامل شرایط که در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد کاملاض مشخص می شود، یک سرمایه گذار دارایی را با نرخ بدون ریسک در نظر خواهد گرفت . همچنانکه میزان نا مشخصی افزایش می یابد،بازده مورد نیاز برای جبران ریسک افزایش می یابد و در نتیجه در قیمت پایینتری سرمایه گذار مایل به سرمایه گذاری است، زیرا ریسک بالاتر مستلزم دادن تخفیف است.

 

 

مطالب مرتبط