عنوان انگلیسی مقاله:

The development of the Activity Based Costing method: A comparison between France and China

ترجمه عنوان مقاله: توسعه روش هزینه یابی برمبنای فعالیت: مقایسه بین فرانسه وچین

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • روش ABC در کشورهای غربی
 • مقدمه ای درباره روش ABC در کشورهای غربی
 • تاثیرتفاوت های فرهنگی دراصول وتکنیک های حسابداری مدیریت
 • انتشارABC درکشورهای غربی
 • اجرای ABC درفرانسه
 • انتقادات وتحولات
 • ABC درفرانسه: حقایق درمورد انتشار آن
 • اجرای ABC درچین                                        
 • اجرا ABC درسرزمین چین
 • صنایع تصویب ABC
 • عوامل اصلی موثر بر استفاده از ABC
 • عوامل اصلی موثر بر استفاده از ABC
 • برخی ازمحدودیت های مربوط به اجرای ABC در چین
 • بحث ونتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله

در فرانسه مانند آمریکا ABC به عنوان چاره ای برای بحران حسابداری مدیریت در نظرگرفته می شود. درحال حاضر سطح اشاعه در فرانسه به همان اندازه مهم است كه درکشورهای انگلوساکسون است. تعجبی ندارد روش ABC در کشورهای توسعه یافته غربی نسبت به چین بيشتر است است. محققان چینی قرن 21 در دهه 1990 تحقیق درباره ABC را شروع کردند و ما می توانیم ABC اجرا شده در موسسات تولیدی و پس از آن درصنایع خدماتی را مشاهده کنیم. ما همچنین می توانیم تشابه بین موقعیت های چینی و فرانسوی را تشخیص دهیم. در فرانسه، ما برخی مقاومت ها ی روش آنگلوساکسون در مدیریت شرکت ها را مشاهده کردیم كه درآغاز روش ABC به شدت مورد انتقاد قرارگرفت.

کلید واژه: حسابداری مدیریت، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مقایسه چین وفرانسه

ترجمه مقدمه مقاله

روش ABC در کشورهای غربی
مقدمه ای درباره روش
ABC در کشورهای غربی

شیوه های سنتی حسابداری مدیریت به دلیل عدم آماده کردن اطلاعات دقیق و به موقع مورد حمله قرار گرفت (کوپروکاپلان،1991، گاسلین 1979،کاپلان،1984). از آنجا که کار، جانسون و کاپلان (1987) درباره (رابطه گمشده) از شیوه های حسابداری مدیریت است و محققان انگلوساکسون در مورد انتشار هزینه و نوآوری های حسابداری مدیریت بسیار پویا مطالعه کردند. (اندرسون ویانگ، جانسون،1992).


 

 

مطالب مرتبط