عنوان انگلیسی مقاله:

Accounting and marketing communications in arts engagement: A discourse analysis

ترجمه عنوان مقاله: ارتباطات حسابداری و بازاریابی در تعامل با هنر: تجزیه و تحلیل مباحث

$$$: رایـــــگان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

چکیده مقاله

چکیده مقاله

نقش حسابداری و ارتباط آن با بازاریابی های ثبت شده، به صورت رسمی باتوجه به مهارتهای پیشرفته در انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. این چارچوب و قالب به صورت چهار بحث تفسیر شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. مباحث متافیزیکی، مدرن 1، پست مدرنیسم 2، پست متافیزیکی 3. حسابداری و روابط بازاریابی در بعضی از مراحل این چهار بحث، با هم مرتبط و ترکیب می شوند. حسابداری عمدتاً مسبب اسناد ثبت شده به صورت مدرن است در حالی که بازاریابی و روابط تجاری حول مباحث پست مدرنیسم و پست متافیزیک ایجاد می شود. ارتباطات بازاریابی و حسابداری دارای ابهامات و نقش های تداخل یافته است که این فرضیات مرتباً باتوجه به جنبه های مثبت، مورد توجیه و پذیرفته می شوند سپس توسط هابرماسیان ارتباط بین فعالیتها و شکلهای مختلف آنها بیان می شود.

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله

در سال های اخیر پیشرفت های گسترده ای در زمینه های هنری به وجود آمده است که مورد توجه و اهمیت ویژه دولتها قرار گرفته است، باتوجه به اوضاع بد اقتصادی اخیر که نیروهای انسانی را برای بسیاری از شرکتها کاهش داده است؛ در این مقاله به اختصار مباحث ویژه نادیده گرفته شده راجع به ارتباطات و کاربردهای روشهای هنری را مورد توجه قرار می دهیم. دراین مقاله روی روش های درک ارتباطات بازاریابی و حسابداری تمرکز نموده و روشهای ثبت شده راجع به این مباحث را در انگلیس مورد توجه قرار می دهد. پیشرفتهای اخیر باعث ایجاد رفاه نسبی جامعه شده و به علاوه توجهات اکادمیکی دانشجویان به این مباحث افزایش یافته و رفتار خلافکاران را بهبود بخشیده است.

 

 

مطالب مرتبط