کاربران سایت می توانند از سه نوع تخفیف استفاده کنند.

تخفیف ویژه مناسب ها

تخفیف ویژه کاربران سایت

تخفیف خرید بالای 40 هزار تومان