بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان تامین اجتماعی استان تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مدیریت

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه‏ های پژوهش
 • تعاریف مفهومی
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

اخلاق کار: اخلاق کار به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و انجام درست و ترک نادرست است (رابینز و استیفین،۲۰۰۵)

 تعهد سازمانی: تعهد سازمانی را احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان دانسته اند ،تعهد سازمانی حالتی است که فرد سازمانهای معرف خود را می داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد. تعهد سازمانی عبارت است از دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و یقین هویت به ان که از نظر مفهومی دست کم به سه عامل می‏تواند وابسته باشد:

 1. پذیرش و اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان
 2. تمایل به تلاش زیاد برای تحقق اهداف سازمان
 3. تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان (رکنی نژاد،۱۳۷۷)

استرس شغلی:  استرس شغلی یک آسیب جسمی یا روانی است که فرد از خود نشان می دهد و نتیجه ای از تضاد یا موفقیت های چالش برانگیزد درشغل می باشد. (پاولیک وکی ین لن ،۲۰۰۷)

 

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی می باشد که متشکل از ۴ فرضیه می باشد که بر روی کارکنان تامین اجتماعی استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش به شرح ذیل می باشد:

 • فرضیه اول: بین اخلاق کار با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان تامین اجتماعی استان تهران رابطه وجود دارد.
 • فرضیه دوم: بین مولفه ­های اخلاق کار با مؤلفه ­های تعهد سازمانی در میان کارکنان تامین اجتماعی استان تهران رابطه وجود دارد.
 • فرضیه سوم: بین مؤلفه ­های اخلاق کار با مؤلفه­ های استرس شغلی در میان کارکنان تامین اجتماعی استان تهران رابطه وجود دارد.
 • فرضیه چهارم: بین مؤلفه­ های استرس شغلی و مؤلفه ­های تعهد سازمانی در میان کارکنان تامین اجتماعی استان تهران رابطه وجود دارد.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتی

پشتیبانی: 09120323225

31 بازدید