عنوان انگلیسی مقاله:

Bank SMEs relationships and banks’ risk-adjusted profitability

ترجمه عنوان مقاله: کسب و کارهای کوچک در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • سودآوری بانک و عوامل مؤثر بر آن
 • فرضیات
 • داده ها و روش شناسی
 • توضیحات متغیر
 • متغیر وابسته
 • جدول 1: مشخصات بانکی و نمونه
 • متغیر کنترل و مشتق
 • خلاصه ی آمار
 • نتایج
 • یافته های نتایج
 • جدول2. پنل A. آمار توصیفی
 • جدول 3. گزارش رگرسیون
 • بررسی های پایداری
 • جدول 3 نتایج اقتصاد سنجی
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله کسب و کارهای کوچک در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

تحقیقات پژروهشی چگونگی عملکرد SME مورد بررسی قرار می دهد. شناسایی نوع وام و طول و دامنه ی روابط بین بانک ها و تأثیر حاشیه ی تعدیل شده برای ریسک مشتری. پس از تجزیه و تحلیل 4285 مشاهدات سال اقتصادی در بانک فنلاندی، کیفیت SME به عنوان عامل خطر عمده در تنظیم و توضیح سودآوری بانک شناخته شد. با این حال، طول و دامنه ی رابطه و وام نیز نقش مهمی را ایفا می کند.

کلمات کلیدی: عملکرد بین بانک های کوچک، روابط بین بانک های کوچک و SME ها، خطر تنظیم سودآوری

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله کسب و کارهای کوچک در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

تحقیقات اساساً عملکرد بانک های داخلی و عامل خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. عوامل داخلی اینگونه تعریف می شوند: آنان نظریه ی مدیریت بانک را کنترل می کنند، در حالی که عوامل خارجی فراتر از کنترل هستند (راسیاه 2010).

تحقیقات قبلی در مورد ساختار هزینه در بانک ها ذکر شده است، اندازه ی بانک و مقیاس اقتصاد در ارتباط است. تفاوت در اهداف مدیریت بانک وجود دارد. همچنین به عنوان گوناگونی های استراتژی با سپرده های بانکی/ اعتباری دارای استراتژی است. دارایی ها و نمونه کارها دارای مسئولیت است.

در نرخ بهره ی بازار، تغییرات در سرمایه و خطر دارایی وجود دارد. فن آوری استفاده از اینترنت در بانکداری نوین نقش مهمی دارد. به جای تمرکز بر سهامداران بانکی بر روی دارندگان سهام و تعداد شعب و ویژگی های آن‌ها تمرکز می شود. عوامل خارجی که در آثار قبلی به عنوان عامل شرایط رقابت شناسایی شده است شامل ویژگی های مهمی همچون، غلضت، سهم و رشد مالکیت و مقدار آن، ساختارهای رقابتی، مقررات مالی و مقررات نظارت و سیاست های پولی می باشد.

در واقع عملکرد بانک نتیجه ی میزان سود سهام می باشد که بانک قادر به استخراج آن از ارتباط با مشتریان است. سهام تولید شده توسط این روابط حاصل از توانایی بانک در رابطه با فروش تسهیلات مختلف به مشتریان در قیمت مناسب است گرچه هزینه و یا خدمات در نرخ بهره در وام است. در واقع بانک ها می توانند با کیفیت بالا به سادگی هزینه های مشتری را بپردازد و نرخ بهره ی بالا به منظور تعهد نیست بلکه درآمد بانک را تأمین می کند. از آنجایی که این استراتژی می تواند عواقب های منفی داشته باشد در مرحله ی اول موضوع اختلافات است (هوورس و همکاران، 2003).

آیا می توان یک گزینه ی بیشتر به مشتریان بانک های رقیب داد؟

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png