عنوان انگلیسی مقاله:

 Release the constraints: Solving the problems of export financing in troublesome times

ترجمه عنوان مقاله: آزادسازی محدودیت ها: حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • صادرات به عنوان یک پایه مهم بهبود اقتصادی:
 • بدست آوردن بینش وام دهندگان در ارزیابی صادر کنندگان
 • امور مالی متلاطم: پیامدهای اعطای وام صادرات
 • اولویت نوآوری، خطر مصرف و فعالیت
 • جنبه های اولویت بندی کارایی شرکت
 • نیاز به تغییر
 • تغییرات توصیه شده به وام دهنده
 • اولویت بندی جنبه های استراتژیک صادر کنندگان
 • ایجاد اتصال با صادر کنندگان
 • تشخیص عملکرد اجتماعی
 • آمادگی برای وام دادن در جهان در حال تغییر
 • تغییرات توصیه شده در سیاست دولتی
 • مجموعه ای روشن ، با ثبات و با حمایت از قوانین و مقررات
 • سرمایه گذاری در مکانیزم صادرات و پشتیبانی
 • گسترش فعالیتهای شرکت در بازار
 • فعالیت کامل تجاری
 • موتور صادرات به منظوررشد
 • جدول 1) ترصیجات وام دهنده ها برای صادرات
 • جدول 2)
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله آزادسازی محدودیت ها: حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت

رشد صادرات توسط دولت به عنوان یک کلید اقتصادی دیده می شود. در ایالات متحده دولت اوباما متعهد شد که دو برابر صادرات را تا سال 2015 برای بدست آوردن میزان بیشتر صادرات به عنوان موتور رشد انجام دهد. ما نگاهی به وام های اعطایی به صادرات به جهت درک تغییرات مشی در اعطای وام صادرات و همچنین اولویت بندی ارزیابی صادر کنندگان نگاهی داشتیم.

یافته حاصل از یک مطالعه نشان می دهد وام دهندگان به صادرات در فهرست ارجاع از بانک برای صادرات و واردات از ایالات متحده نشان می دهد که تغییر در ساختار صنعت مالی در طی دو دهه گذشته همراه با رکورد اقتصادی و سیاسی بوده که در هر دو توانایی صادرات به منظور کمک به بازیابی اقتصادی مانع داشته است علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که سیاست های وام دهنده ها در حال حاضر تمرکز و بازگشت کوتاه مدت را تشویق کرده و از موقعیت استراتژیک بلند مدت صادر کننده در بازار رغبتی نشان نمی دهد.

تنظیمات وام دهنده علاوه بر افزایش مقررات بخش مالی سیاست های دولت باعث قرار دادن محدودیت های قابل توجهی در بهبود اقتصادی دارد. بنابراین ما برای وام دهنده روشهایی و تغییر سیاست های دولتی که می تواند صنعت را از تماس با این محدودیت ها آزاد کند و موتور صادرات را برای بهبود اقتصادی از این بندها باز کرده را بررسی می کنیم.

کلید واژه ها: صادرات، تامین های صادرات، سیاست وام دهنده، سیاست صادرات، سیاست های تجاری

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png