همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات انگلیسی ISI"

مقاله isi عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

مقاله isi عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در جدید

عنوان انگلیسی مقاله: Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رابطه شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری: نقش ارزش افزوده نیرو های فروش

مقاله isi: رابطه شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری: نقش ارزش افزوده نیرو های فروش

عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین شهرت نیروی فروش و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اپلیکیشن موبایل راهنمای فعالیت های گردشگری: دستیار گردشگری – TAIS

مقاله isi: اپلیکیشن موبایل راهنمای فعالیت های گردشگری: دستیار گردشگری – TAIS

عنوان انگلیسی مقاله: Mobile Application for Guiding Tourist Activities: Tourist Assistant – TAIS ترجمه عنوان مقاله: اپلیکیشن موبایل راهنمای فعالیت های گردشگری: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات

مقاله isi: مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات

عنوان انگلیسی مقاله: Fresh product supply chain management with logistics outsourcing ترجمه عنوان مقاله: مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری ...

ادامه مطلب
مقاله isi: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

مقاله isi: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

عنوان انگلیسی مقاله: The role of task feedback from supervisor: Overcoming work related stress and promoting employee creativity in hotel industry ترجمه عنوان مقاله: نقش بازخورد کار از ...

ادامه مطلب
مقاله مقاله isi: نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم: یک مطالعه تجربی مصرف کنندگان جوان

مقاله مقاله isi: نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم: یک مطالعه تجربی مصرف کنندگان جوان

عنوان انگلیسی مقاله: Role of intrinsic factors in impulsive buying decision: An empirical study of young consumers ترجمه عنوان مقاله: نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم: یک ...

ادامه مطلب
مقاله مقاله isi: عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B

مقاله مقاله isi: عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B

عنوان انگلیسی مقاله: The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس

مقاله isi: تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصولات لوکس

عنوان انگلیسی مقاله: Brand and country of origin effect on consumers' decision to purchase luxury products ترجمه عنوان مقاله: تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده ...

ادامه مطلب
مقاله isi: چگونه با استفاده از رویکرد خودت انجامش بده و تکنولوژی های فراگیر جدید، کیفیت محیط زیست داخل محیط را کنترل کنید

مقاله isi: چگونه با استفاده از رویکرد خودت انجامش بده و تکنولوژی های فراگیر جدید، کیفیت محیط زیست داخل محیط را کنترل کنید

عنوان انگلیسی مقاله: How to control the Indoor Environmental Quality through the use of the Do-It-Yourself approach and new pervasive technologies ترجمه عنوان مقاله: چگونه با استفاده از ...

ادامه مطلب
مقاله isi: سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

مقاله isi: سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

عنوان انگلیسی مقاله: Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs ترجمه عنوان مقاله: سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاری

مقاله isi: اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی مقاله: Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance ترجمه عنوان مقاله: اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، ...

ادامه مطلب
مقاله isi: آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟

مقاله isi: آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می کند؟

عنوان انگلیسی مقاله: Does the EFQM model identify and reinforce information capability? ترجمه عنوان مقاله:  آیا مدل EFQM به شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی کمک می ...

ادامه مطلبارسال