همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پروپوزال های آماده"

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدید

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدید

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدید رشته: بازرگانی بین الملل، مدیریت بازاریابی قطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی فرآیند ایجاد ارزش: هوش تجاری و یادگیری سازمانی

پروپوزال بررسی فرآیند ایجاد ارزش: هوش تجاری و یادگیری سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی فرآیند ایجاد ارزش: هوش تجاری و یادگیری سازمانی رشته: رفتار سازمانی، تجارت الکترونیک، مدیریت دانش قطع: تمامی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک (ECRM)

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک (ECRM)

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ (CRM) رشته: مدیریت بازاریابی، تجارت الکترونیک ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهران

پروپوزال بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهران رشته: روانشناسی، مدیریت آموزشی قطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتی

پروپوزال بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتی رشته: مدیریت بازاریابی، بازرگانی بین الملل ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند

پروپوزال بررسی نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند

عنوان پروپوزال: بررسی نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند: مطالعه موردی صنعت هتلداری رشته: ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم مطالعه موردی ….

سفارش پروپوزال بررسی نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم مطالعه موردی ….

عنوان پروپوزال: بررسی نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم مطالعه موردی ... رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: ...

ادامه مطلب
پروپوزال تاثیر رضایت برند بر اعتماد و تعهد برند بر وفاداری نیت باز پرداخت مشتری

پروپوزال تاثیر رضایت برند بر اعتماد و تعهد برند بر وفاداری نیت باز پرداخت مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر رضایت برند بر اعتماد و تعهد برند بر وفاداری نیت باز پرداخت مشتری رشته: مدیریت بازاریابی قطع: تمامی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش لوگوی نام تجاری بر عملکرد شرکت

پروپوزال بررسی نقش لوگوی نام تجاری بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش لوگوی نام تجاری بر عملکرد شرکت رشته: مدیریت بازاریابی قطع: تمامی مقاطع تعداد صفحات: 25 صفحه √ مدل: دارد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید

پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول رشته: مدیریت بازاریابی قطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول

پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول رشته: مدیریت بازاریابی قطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
پروپوزال ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهران

پروپوزال ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهران

عنوان پروپوزال: ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان میلاد تهران رشته: مدیریت قطع: تمامی ...

ادامه مطلبارسال