همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افراد

پرسشنامه سنجش سبک های یادگیری در افراد

هدف پرسشنامه: ارزیابی سبک های یادگیری در افراد فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 2 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

هدف پرسشنامه: بررسی نقش هوشمندسازی مدارس بر رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 2 مولفه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی فرمت: Word ?تعداد سوال: 26 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد ...

ادامه مطلب
پرسشنامه دلبستگی برند بیمه ایران

پرسشنامه دلبستگی برند بیمه ایران

هدف پرسشنامه: بررسی دلبستگی افراد به برند و وفاداری برند بیمه ایران فرمت: Word ?تعداد سوال: 19 سوال و 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بیمه الکترونیکی

پرسشنامه مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بیمه الکترونیکی

هدف پرسشنامه: مشارکت بین رضایت، اعتماد و تعهد در بیمه الکترونیکی فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه شبکه های اجتماعی

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان فرمت: Word ?تعداد سوال: 15 سوالی √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی و پایایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران

پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان با کتابداران

هدف پرسشنامه: بررسی رضایتمندی دانشجویان در تعامل با کتابداران فرمت: Word ?تعداد سوال: 43 سوالی برای فرآیند خانواده و 38 سوال برای محتوای ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کد 152: تفکر انتقادی فاشیون

پرسشنامه کد 152: تفکر انتقادی فاشیون

هدف پرسشنامه: ارزیابی تفکر انتقادی فرمت: Word ?تعداد سوال: 34 سوال طراحی توسط فاشیون و با همکاری انجمن فلاسفه چند دانشگاه ایالات متحده ...

ادامه مطلب
پرسشنامه علوم تربیتی: برنامه درسی پنهان

پرسشنامه علوم تربیتی: برنامه درسی پنهان

هدف پرسشنامه: ارزیابی برنامه درسی پنهان فرمت: Word ?تعداد سوال: 29 سوالی و 4 مولفه (جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی، ساختار فیزیکی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه روانشناسی: اضطراب پیشرفت آلپرت و هابر

پرسشنامه روانشناسی: اضطراب پیشرفت آلپرت و هابر

هدف پرسشنامه: ارزیابی اضطراب مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فرمت: Word ?تعداد سوال: 43 سوالی برای فرآیند خانواده و 38 سوال برای محتوای ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بازاریابی: تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

پرسشنامه بازاریابی: تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیند اطلاعات تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 4 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلبارسال