همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه"

پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

هدف پرسشنامه: تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

هدف پرسشنامه: بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر فرمت: Word ?تعداد سوال: 56 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 8 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات فرمت: Word ?تعداد سوال: 37 سوال و 2 مولفه و 10 زیر مولفه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل فرهنگی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

پرسشنامه عوامل فرهنگی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل فرهنگی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی فرمت: Word ?تعداد سوال: 10 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

پرسشنامه عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اقتصادی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایج

پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایج

هدف پرسشنامه: تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه آگاهی برند

پرسشنامه آگاهی برند

هدف پرسشنامه: میزان آگاهی مشتریان از برند شرکت فرمت: Word ?تعداد سوال: 7 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد خودکار آمدی آگاهی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه حس خودكارآمدی مدرس

پرسشنامه حس خودكارآمدی مدرس

هدف پرسشنامه: سنجش حس خودکارآمدی فرمت: Word ?تعداد سوال: 40 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مقاله بیس: دارد √پایایی و ورایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی

هدف پرسشنامه: تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر ابعاد عملکرد سازمانی فرمت: Word ?تعداد سوال: 40 سوال و 6 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلبارسال