همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "سمینار / ادبیات موضوعی"

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

عنوان ادبیات نظری: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 88 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

عنوان ادبیات نظری: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 42 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

ادبیات نظری تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

عنوان ادبیات نظری: تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 45 صفحه فرمت: Word   ادبیات ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک

ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک

عنوان ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی، تجارت ...

ادامه مطلب
سمینار: ویژگی های شخصی بر رضایت زناشویی

سمینار: ویژگی های شخصی بر رضایت زناشویی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): ویژگی های شخصی بر رضایت زناشویی رشته تحصیلی: رونشناسی، مدیریت آموزشی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 33 صفحه ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی رشته تحصیلی: بازرگانی بین الملل مقطع: ارشد تعداد صفحات: 33 صفحه ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

عنوان ادبیات نظری:  فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 45 صفحه فرمت: Word   فهرست ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

عنوان ادبیات نظری: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی داده

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی داده

عنوان ادبیات نظری: ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی داده رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 42 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

عنوان ادبیات نظری (سمینار): فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 42 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشنه پژوهش: نقش برند گرایی بر عملکرد برند

ادبیات نظری و پیشنه پژوهش: نقش برند گرایی بر عملکرد برند

عنوان ادبیات نظری (سمینار): نقش برند گرایی و بازارگرایی بر عملکرد برند رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 40 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش

عنوان سمینار: بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 66 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلبارسال