مزایای دولت الکترونیک

تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده با یکی از دفاتر دولتی مرتبط بود. با پیشرفت فناوری و اطلاع رسانیف برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی شروع شد و آن ایجاد دولت الکترونیک است. استفاده از این فناوری می تواند در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشأ آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت سازمان ها، گامی مؤثر در جلب اعتماد عمومی محسوب می شود. از آنجا که فرایند ها و روند های اداری عموما تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنترل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمان ها را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند.

طور خلاصه مزایای دولت الکترونیک عبارتند از:

-دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی و ارتباط مستقیم با مقامات دولتی

– صرفه جوی در زمان، حمل ونقل، ساعات کار، کاغذ، هزینه های خدمات و منابع انرژی

– افزایش کارایی عملیات دولتی

– کاهش ترافیک(شهروندان لازم نیست برای خرید بعضی از اجناس بیان بیرون)

– ارائه خدمات به شهروندان به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته

– امکان ارائه خدمات در هر مکان(رضایی و داوری،83،صص 18 19)

موانع ایجاد دولت موفق و چالش های آن

-عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک؛

– نحوه ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز مشتریان؛

– ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه؛

– هزینه های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی؛

– نبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی از کشورها؛

– مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛

– چگونگی دسترسی کاربران به دولت الکترونیک؛

– مواجهه شدن با افرادی که کمتر با رایانه آشنا هستند؛

– عدم شناخت از با کیفیت بودن کالا(رضایی و داوری،83،ص 20).