عنوان انگلیسی مقاله:

Employee relationship management Realizing competitive advantage through information technology ؟

ترجمه عنوان مقاله: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

3000 تومان – خرید ترجمه
فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • طرح کلی
 • شکل گیری
 • شکل گیری CRM
 • شکل گیری ERM
 • اجزاء
 • استراتژی
 • استراتژی CRM
 • استراتژی ERM
 • فرآیندها
 • فرآیندهای CRM
 • فرآیندهای ERM
 • سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی CRM
 • سیستم اطلاعاتی ERM
 • خلاصه
 • مفاهیم
 • جزئیات
 • اساس
 • ارزیابی
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

مدیریت روابط کارکنان، روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اگرچه این روند تازه تأسیس و رو به رشد است ولی با توجه به مدیریت روابط کارکنان، دانش و توافقات کمی در این رابطه موجود می باشد. بنابراین، مقاله پیش رو بر این تلاش استوار است تا مفاهیم و مضمونات این تحقیق را روشن و بیان سازد. اجزای تشکیل دهنده ی فرایندی و استراتژیکی فناوری در مدیریت روابط کارکنان، مشتق شده و بر اساس نظریه مدیریت ارتباط با ارباب رجوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عنوان نتیجه، یک طرح کلی از مفهوم جالب و قابل توجه ارائه می گردد. بر اساس طرح مزکور، مفاهیم عمده برای جزییات مفهومی بیشتر، اساس تئوری و ارزیابی تجربی از مدیریت روابط کارکنان به منظور ارائه دستور العمل هایی برای تحقیقات آتی بدست آمده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با کارکنان، مدیریت ارتباط با استعدادهای درخشان، مدیریت ارتباط با نامزد، بازاریابی رابطه داخلی، مدیریت الکترونیک منابع انسانی

ترجمه مقدمه مقاله

برای برهه ای از زمان، پیشنهاداتی مبتنی بر چگونگی مدیریت منابع انسانی شکل گرفت که به آن ERM یا مدیریت ارتباط با ارباب رجوع می گویند. در واقع، ERM با استفاده گسترده ای از مدیریت روابط کارکنان یا CRM بوجود آمده و هدفش در انتقال اصول ساختار ارتباط بر اساس فناوری برگرفته از ارباب رجوع تا حیطه ی پرسنل میباشد. در نتیجه یک مفهوم کلی از، ERM را به عنوان راهکار، برنامه و فن آوری کارآمدی در مدیریت اینکه شرکت ها چگونه با کارکنان فعلی و سابق خود مرتبط هستند , برداشت میکند. مانند هر مفهوم جدید دیگری از مدیریت، ERM به عنوان یک رویکرد کارآمدی مورد بررسی قرار میگیرد که ارزش های متقابلی را برای کارمندان و کارفرمایان ارائه میدهد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png