همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


نوشته هایی با برچسب Customer satisfaction

ترجمه تجربه مصرف کننده: تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری

ترجمه تجربه مصرف کننده: تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری

عنوان انگلیسی مقاله: The consumer experience: The impact of supplier effort and consumer effort on customer satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تجربه مصرف کننده: تأثیر تلاش عرضه ...

ادامه مطلب
مقاله انگلیسی: رسانه های اجتماعی: تاثیر رضایت مشتری در فروش B2B

مقاله انگلیسی: رسانه های اجتماعی: تاثیر رضایت مشتری در فروش B2B

دسته: همه

عنوان انگلیسی مقاله: Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales ترجمه عنوان مقاله: رسانه های اجتماعی: تاثیر رضایت مشتری در فروش B2B رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
مقاله انگلیسی: بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین

مقاله انگلیسی: بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین

دسته: همه

عنوان انگلیسی مقاله: Integration of standardization and customization: Impact on service quality, customer satisfaction, and loyalty ترجمه عنوان مقاله: بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ...

ادامه مطلب
مقاله انگلیسی: تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی

مقاله انگلیسی: تاثیر ترکیب استاندارد سازی و سفارشی سازی

دسته: همه

عنوان انگلیسی مقاله: Integration of standardization and customization: Impact on service quality, customer satisfaction, and loyalty ترجمه عنوان مقاله: تاثیر استاندارد سازی و سفارشی ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر آینه سازی مجازی بر رضایت مشتری

مقاله isi: تاثیر آینه سازی مجازی بر رضایت مشتری

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of virtual mirroring on customer satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تاثیر آینه سازی مجازی بر رضایت مشتری رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: چگونه بازاریابی داخلی باعث رضایت مشتریان در بازارهای بالغ و بلوغ در اروپا می شود؟

مقاله isi: چگونه بازاریابی داخلی باعث رضایت مشتریان در بازارهای بالغ و بلوغ در اروپا می شود؟

عنوان انگلیسی مقاله: How does internal marketing drive customer satisfaction in matured and maturing European markets? ترجمه عنوان مقاله: چگونه بازاریابی داخلی باعث رضایت مشتریان ...

ادامه مطلب
مقاله isi: خط مشی های رسیدگی به شکایت شرکت ها و شکایت مشتری (مصرف کننده)

مقاله isi: خط مشی های رسیدگی به شکایت شرکت ها و شکایت مشتری (مصرف کننده)

عنوان انگلیسی مقاله: Firms’ complaint handling policies and consumer complaint voicing ترجمه عنوان مقاله: خط مشی های رسیدگی به شکایت شرکت ها و شکایت مصرف ...

ادامه مطلب
مقاله isi: توضیح رضایت مشتری با رسیدگی به شکایت

مقاله isi: توضیح رضایت مشتری با رسیدگی به شکایت

عنوان انگلیسی مقاله: Explaining customer satisfaction with complaint handling ترجمه عنوان مقاله: توضیح رضایت مشتری با رسیدگی به شکایت رشته: مدیریت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع برند آنلاین: نقش تعدیل کننده منبع پشتیبانی

مقاله isi: تأثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع برند آنلاین: نقش تعدیل کننده منبع پشتیبانی

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities:The moderating role of support source ترجمه عنوان مقاله: تأثیر حمایت اجتماعی ...

ادامه مطلب
مقاله ISI: بهره وری و رضایتمندی مشتری با مدل شبکه DEA

مقاله ISI: بهره وری و رضایتمندی مشتری با مدل شبکه DEA

عنوان انگلیسی مقاله: productivity and customer satisfaction A Dea Network Model ترجمه عنوان مقاله: بهره وری و رضایتمندی مشتری با مدل شبکه DEA رشته: مدیریت بازرگانی ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید