همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


نوشته هایی با برچسب career adaptability and career motivation in nursing undergraduates: A crosssectional study

مقاله isi: رابطه بین خوش بینی، محیط آموزشی، سازگاری شغلی و انگیزه شغلی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مقطعی

مقاله isi: رابطه بین خوش بینی، محیط آموزشی، سازگاری شغلی و انگیزه شغلی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مقطعی

عنوان انگلیسی مقاله: Relationships between optimism, educational environment, career adaptability and career motivation in nursing undergraduates: A crosssectional study ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین ...

ادامه مطلب