همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


نوشته هایی با برچسب کیفیت خدمات

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel image and reputation on building customer loyalty: An empirical study in Macau ترجمه عنوان مقاله: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه ...

ادامه مطلب
مقاله متنی اندازه گیری کیفیت خدمات در محیط الکترونیک

مقاله متنی اندازه گیری کیفیت خدمات در محیط الکترونیک

اندازه گیری کیفیت خدمات در محیط الکترونیک پیشینه اندازه گیری کیفیت خدمات در محیط الکترونیک تحقیقات دانشگاهی متعددی در زمینه اندازه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رضایت مشتری در بخش بانکداری: مطالعه موردی قبرس شمالی

مقاله isi: رضایت مشتری در بخش بانکداری: مطالعه موردی قبرس شمالی

عنوان انگلیسی مقاله: Customer Satisfaction in the Banking Sector: The Case of North Cyprus ترجمه عنوان مقاله: رضایت مشتری در بخش بانکداری: مطالعه موردی قبرس شمالی رشته: ...

ادامه مطلب