طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پایان نامه انگلیسی تاثیر ارزش ها و نگرش ها

پایان نامه انگلیسی تاثیر ارزش ها و نگرش ها در نیات رفتاری مصرف کننده سبز: مطالعه موردی سه محصول سبز

پایان نامه انگلیسی تاثیر ارزش ها و نگرش ها در نیات رفتاری مصرف کننده سبز: مطالعه موردی سه محصول سبز

عنوان انگلیسی پایان نامه: THE INFLUENCE OF VALUES AND ATTITUDES ON GREEN CONSUMER BEHAVIORAL INTENTIONS: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF THREE GREEN PRODUCTS عنوان فارسی پایان نامه: تاثیر ارزش ها ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید