عنوان انگلیسی مقاله:

Regulation, publicpolicy, and investment incommunications infrastructure

ترجمه عنوان مقاله: ترجمه مقاله خط مشی ارتباطات راه دور (مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی)

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 33 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

  • چکیده
  • مقدمه
  • مقررات، رقابت، و تصمیمات سرمایه گذاری
  • تنظیم افقی
  • تنظیم عمودی
  • خط مشی عمومی فاقد کنترل
  • شواهد تجربی
  • هماهنگی سیستم NGN
  • جمع بندی
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله خط مشی ارتباطات راه دور

تعداد رو به افزایشی از کشورها سیاست های ارتباط از راه دور را، در طلب یافتن رویکردهایی که نوآوری و سرمایه گذاری را در خدمات و شبکه های ارتباطی بهتر حمایت کند، مورد بازبینی مجدد قرار داده اند. علاوه بر ابزارهای تنظیمی، رنج وسیعی از سیاست های مالی و صنعتی قدرت و زندگی تازه یافتند. این ابزارها اشکال قانونی و غیرقانونی در اکو سیستم فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در روش های پیچیده تحت تاثیر قرار می دهند و بعضی اوقات اثرات غیرذاتی بر عملکرد متراکم دارند.

طراحی سیاست ها بوسیله تعادل بین موضوعات سیاسی بلند مدت و کوتاه مدت پیچیده تر است. این مقاله به بررسی اثرات فردی و جمعی مقررات و دیگر ابزارهای سیاست بر محرک های سرمایه گذاری در ارتباطات پیشرفته می پردازد. این مقاله هم چنین نظارت (حکمرانی) را بعنوان مشکل «میزان سازی» یک سیستم فوق العاده پویا و تطبیقی مفهوم سازی می کند. متغیرها شامل ترکیبی از مقررات و خط مشی ها می باشند اما آنها دلالت های متفاوتی برای پیامدهای این ناحیه دارند، مهم تر تعادل بین عملکرد ثابت و پویا.

کلید واژه: مقررات، خط مشی، سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله خط مشی ارتباطات راه دور

تشخیص اهمیت شبکه های نسل جدید با باندهای پهن و ابر پهن برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است. تعداد زیادی از شرکت ها در جستجوی توسعه چارچوب های سیاسی هستند که نوآوری و سرمایه گذاری تقویت شده ای را در خدمات و شبکه های ارتباطی پیشرفته تسهیل می کنند. بعلاوه مقیاس های مقرراتی که در طی دو دهه گذشته در قلب اصلاحات بوده اند، برنامه های سیاسی مالی و صنعتی مانند محرک های مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی-دولتی، و سرمایه گذاری دولتی اهمیت دوباره کسب کردند. (OECD,2008) چنین مقیاس هایی بطور گسترده در طول تاریخ به کار گرفته شده است، اما در بیشتر کشورها با شروع لیبرالیسم و خصوصی سازی این مقیاس ها برگشتند. ملت های کمی هم چون کره جنوبی (e.g., Chung 2006)، ژاپن (e.g., Ida, 2006) و کشورهای وابسته به شمال اروپا (e.g., Eskelinen, Frank, & Hirvonen, 2008) محکم به لیبرالیسم متعهد بودند، یک نقش متمم قوی برای بخش عمومی قائل بودند. دیگران، مثل ایالت متحده آمریکا، به شدت بیشتری به نیروهای بازار بی قید و بند متکی هستند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png