عنوان انگلیسی مقاله:

A new marketing strategy map for direct marketing

ترجمه عنوان مقاله: یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • نقشه خود سامانده
 • یادگیری تقویتی
 • روش ارائه شده (مطرح شده)
 • تعریف وضعیت ها و فعالیت ها
 • تعریف سود و احتمال فسخ قرارداد (انصراف مشتری)
 • شکل 1- چهارچوب ارائه شده برای مجموعه فعالیت های بازاریابی ترتیبی
 • استراتژی یادگیری
 • تجارب
 • مجموعه های داده ای و پیش فرایندها (پیش پردازش ها)
 • نقشه استراتژی بازاریابی
 • طراحی نقشه استراتژی بازاریابی
 • کاربردهای نقشه استراتژی بازاریابی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم یکی از موثرترین شیوه های بازاریابی بسیارکارا با هدف حداکثر کردن ارزش دوره عمر مشتریان می باشد. بسیاری از شیوه های یادگیری که به قیمت حساس هستند مشتریان با ارزش را شناسایی می کنند تا سود مورد انتظارشان را حداکثر کنند. با این حال این شیوه ها تا زمانی که سود کل را برای دوره زندگی مشتریان حداکثر می کند، نمی تواند کنترلی بر عیوب احتمالی داشته باشد. متاسفانه فعالیت های بازاریابی بهینه برای بدست آوردن حداکثر سود اغلب در حداقل کردن عیوب احتمالی بسیار ضعیف عمل می کند، چون با این روش ها بین اهداف تناقض هایی پدید می آید.

در این مقاله ما روش تصمیم گیری متوالی (ترتیبی) را برای حداکثر کردن سود با در نظر گرفتن عیوب احتمالی در بازاریابی مستقیم، ارائه می کنیم. ما الگوریتم یادگیری تقویتی را می پذیریم تا فعالیتهای بازاریابی بهینه متوالی را تعیین کنیم. با این یافته ها نقشه استرتژی را طراحی می کنیم که به مدیران بازاریابی کمک می کند تا مجموعه فعالیت متوالی بهینه و کوتاهترین راه را برای رسیدن به وضعیت مورد مطلوب را شناسایی کند. در نتیجه، این استراتژی به طراحی ایده آلی برای مجموعه فعالیت های موثر منتهی می شود.

کلمات کلیدی: تصمیم گیری های متوالی، یادگیری تقویتی، استراتژی بازاریابی مستقیم، مدیریت ارتباط با مشتری، نقشه استراتژی های بازاریابی

 

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط