همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات ISI منابع انسانی"

مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

مقاله isi: کارآمدی، فرسودگی شغلی و رضایتمندی کارکنان هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel employee work crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support ترجمه عنوان مقاله: رونق کار، فرسودگی شغلی و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

مقاله isi: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between emotional intelligence,frontline employee adaptability,job satisfaction and job performance ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین هوش هیجانی، ...

ادامه مطلب
مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

عنوان انگلیسی مقاله: Association of risk exposure, organizational identification, and empowerment, with safety participation, intention to quit, and absenteeism ترجمه عنوان مقاله: ارتباط مخاطره با ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

مقاله isi: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification ترجمه عنوان مقاله: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: My spouse is my strength: Interactive effects of perceived organizational and spousal support in predicting career adaptability and career outcomes ترجمه عنوان مقاله: همسر من قدرت ...

ادامه مطلب
مقاله isi رایگان: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد

مقاله isi رایگان: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت شغلی در دانشگاه‌های آزاد

عنوان انگلیسی مقاله: Factors affecting OSH practices in private universities: An empirical study from Bangladesh ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر رویه‌های ایمنی و سلامت ...

ادامه مطلب
مقاله isi رایگان: درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

مقاله isi رایگان: درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior ترجمه عنوان مقاله: درک ارتباط بین رضایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

مقاله isi: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

عنوان انگلیسی مقاله: The role of task feedback from supervisor: Overcoming work related stress and promoting employee creativity in hotel industry ترجمه عنوان مقاله: نقش بازخورد کار از ...

ادامه مطلب
مقاله isi: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

مقاله isi: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

عنوان انگلیسی مقاله: The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization ترجمه عنوان مقاله: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر روی اجرایBPR: مطالعه ی موردی بانک پاکستان

مقاله isi: تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر روی اجرایBPR: مطالعه ی موردی بانک پاکستان

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Organizational Resistance to Change on BPR Implementation: A Case of State Bank of Pakistan ترجمه عنوان مقاله:  تاثیر مقاومت سازمانی به تغییر روی اجرای ...

ادامه مطلب
مقاله isi: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

مقاله isi: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining theinterplay of organizational learning and innovation ترجمه عنوان مقاله: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس

مقاله isi: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس

عنوان انگلیسی مقاله: Second career teachers: Job satisfaction, job stress, and the role of self-efficacy ترجمه عنوان مقاله: رضایت شغلی در میان کارمندان بخش اورژانس رشته: ...

ادامه مطلب