همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات ISI بازاریابی"

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

مقاله isi: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

عنوان انگلیسی مقاله: Hotel image and reputation on building customer loyalty: An empirical study in Macau ترجمه عنوان مقاله: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان در هتل

مقاله isi: عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان در هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Customer incivility and employees' outcomes in the hotel: Testing the mediating role of emotional exhaustion ترجمه عنوان مقاله: عدم اطمینان مشتری و بازخورد ...

ادامه مطلب
مقاله isi: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط مقدم هتل

مقاله isi: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط مقدم هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Organizational injustice and emotional labor of hotel front-line employees Valeriya Shapoval ترجمه عنوان مقاله: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط ...

ادامه مطلب
مقاله isi: استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی آنلاین و عملکرد هتل

مقاله isi: استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی آنلاین و عملکرد هتل

عنوان انگلیسی مقاله: Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance ترجمه عنوان مقاله: استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی آنلاین و عملکرد ...

ادامه مطلب
مقاله isi: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها

مقاله isi: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها

عنوان انگلیسی مقاله: Modeling consumer distrust of online hotel reviews ترجمه عنوان مقاله: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

مقاله isi: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of marketing activities on service brand equity The mediating role of evoked experience ترجمه عنوان مقاله: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی در صنعت جاذبه گردشگری

مقاله isi: اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی در صنعت جاذبه گردشگری

عنوان انگلیسی مقاله: The effects of online social networking on retail consumer dynamics in the attractions industry: The case of ‘E-da’ theme park, Taiwan ترجمه عنوان مقاله:  اثرات شبکه های ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

مقاله isi: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری

عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Customer Relationship Management on Customer Satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری رشته: ...

ادامه مطلب
مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

مقاله isi: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

عنوان انگلیسی مقاله: The measurement and evaluation of the service quality through customers' satisfaction ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت ...

ادامه مطلب
مقاله isi: تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

مقاله isi: تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of salesperson macro-adaptive selling strategy on job performance and satisfaction ترجمه عنوان مقاله: تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و ...

ادامه مطلب
مقاله isi: بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده فروشی

مقاله isi: بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده فروشی

عنوان انگلیسی مقاله: Green marketing' functions in building corporate image in the retail setting ترجمه عنوان مقاله:  بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده ...

ادامه مطلب
مقاله isi: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

مقاله isi: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

عنوان انگلیسی مقاله: The role of brand elements in destination branding ترجمه عنوان مقاله: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد رشته: مدیریت بازاریابی سال ...

ادامه مطلب