همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "مقالات ISI روانشناسی"

مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

مقاله isi: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

عنوان انگلیسی مقاله: Association of risk exposure, organizational identification, and empowerment, with safety participation, intention to quit, and absenteeism ترجمه عنوان مقاله: ارتباط مخاطره با ...

ادامه مطلب
مقاله isi تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش

مقاله isi تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش

عنوان انگلیسی مقاله: Critical thinking, questioning and creativity as components of intelligence ترجمه عنوان مقاله: تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش ...

ادامه مطلب
مقاله انگلیسی ISI: تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری

مقاله انگلیسی ISI: تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری

عنوان انگلیسی مقاله: Social interaction,convenience and customer satisfaction: The mediating effect of customer experience ترجمه عنوان مقاله: تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر ...

ادامه مطلب