همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پروپوزال مدیریت استراتژیک"

پروپوزال بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

پروپوزال بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت لبنی استان مازندران رشته تحصیلی: کارآفرینی، مدیریت ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 22 ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط

پروپوزال بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط رشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمه

پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمه

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمه رشته: مدیریت مقطع: تمامی ...

ادامه مطلب
پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارس

پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارس

عنوان پروپوزال: تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارس رشته: مدیریت مقطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
دانلود پروپوزال جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان مازندرانی

دانلود پروپوزال جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان مازندرانی

عنوان پروپوزال: جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادر کنندگان مازندرانی رشته: مدیریت استراتژیک مقطع: تمامی مقاطع تعداد صفحات: ...

ادامه مطلب