همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پروپوزال مدیریت استراتژیک"

پروپوزال بررسی عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

پروپوزال بررسی عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال:  بررسی عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

پروپوزال بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه مدیریت دانش بر تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت لبنی استان مازندران رشته تحصیلی: کارآفرینی، مدیریت ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

سفارش پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 22 ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط

پروپوزال بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط رشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمه

پروپوزال بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمه

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نقش مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های خصوصی: مطالعه موردی شرکت های بیمه رشته: مدیریت مقطع: تمامی ...

ادامه مطلب
پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارس

پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارس

عنوان پروپوزال: تدوین استراتژی مدل پورتر در محیط رقابتی صنعت لبنیات: مطالعه موردی شرکت پگاه فارس رشته: مدیریت مقطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
دانلود پروپوزال جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان مازندرانی

دانلود پروپوزال جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان مازندرانی

عنوان پروپوزال: جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادر کنندگان مازندرانی رشته: مدیریت استراتژیک مقطع: تمامی مقاطع تعداد صفحات: ...

ادامه مطلب