همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پروپوزال حسابداری و مالی"

پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نقاط ضعف کنترل‌های داخلی و هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس ...

ادامه مطلب
پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط

پروپوزال گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط

عنوان پروپوزال: گسترش وام های بانکی و اطلاعات خصوصی امتیازنامه های مصوب مشروط رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید

پروپوزال بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید

عنوان پروپوزال: بررسی نقش فرآیند اطلاعاتی بازار بر بهبود عملکرد فعاليت اقتصادى جدید رشته: مدیریت بازاریابی مقطع: تمامی مقاطع ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار بر مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت رشته: مدیریت مالی و ...

ادامه مطلب
پروپوزال عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپوزال: عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رشته: مدیریت بازاریابی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازار

پروپوزال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازار

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارزش بازار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس رشته: مدیریت مالی و حسابداری مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

پروپوزال بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت رشته: مدیریت مقطع: تمامی مقاطع تعداد صفحات: 20 صفحه √ مدل: ...

ادامه مطلب
پروپوزال شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت

پروپوزال شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت رشته: مالی و حسابداری مقطع: تمامی مقاطع تعداد صفحات: 25 صفحه √ ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر عملکرد بانک ها: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

پروپوزال بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر عملکرد بانک ها: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک بر عملکرد بانک ها: مطالعه موردی بانک ملی استان تهران رشته: مدیریت مالی، علوم بانکی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش تعدیلی عومل اقتضایی در تاثیر ERM و CRM در عملکرد بانک های ملی استان مازندران

پروپوزال بررسی نقش تعدیلی عومل اقتضایی در تاثیر ERM و CRM در عملکرد بانک های ملی استان مازندران

عنوان پروپوزال: پروپوزال بررسی نقش تعدیلی عومل اقتضایی در تاثیر ERM و CRM در عملکرد بانک های ملی استان مازندران رشته: مدیریت مالی، علوم ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن

پروپوزال بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تئوری بازاریابی رابطه مند بر رضایت شرکت های متقاضی تسهیلات از بانک ها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی بانگ ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

پروپوزال بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت رشته: مدیریت مالی و حسابداری مقطع: تمامی ...

ادامه مطلب