همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پروپوزال مدیریت بازاریابی"

سفارش پروپوزال بررسی نقش واسطه وفاداری برند در رابطه رضایت و دلبستگی برند

سفارش پروپوزال بررسی نقش واسطه وفاداری برند در رابطه رضایت و دلبستگی برند

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه وفاداری برند در رابطه رضایت و دلبستگی برند رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 23 ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی رابطه بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند

سفارش پروپوزال بررسی رابطه بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی تاثیر محرک های تبلیغاتی بازی در یادآوری و شناسایی نام تجاری

سفارش پروپوزال بررسی تاثیر محرک های تبلیغاتی بازی در یادآوری و شناسایی نام تجاری

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر محرک های تبلیغاتی بازی در یادآوری و شناسایی نام تجاری رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی تاثیر اثر نام تجاری بر عملکرد نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله

سفارش پروپوزال بررسی تاثیر اثر نام تجاری بر عملکرد نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر اثر نام تجاری بر عملکرد نام تجاری مطالعه موردی شرکت کاله رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله

سفارش پروپوزال تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله

عنوان پروپوزال: تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 23 ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

پروپوزال بررسی نقش بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

عنوان پروپوزال: بررسی نقش بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتری

پروپوزال بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر روی نگرش و رفتار مشتری بر اساس مدل آیدا: مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر وفادرای برند

سفارش پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر وفادرای برند

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر وفادرای برند: مطالعه موردی محصولات لبنی شرکت کاله رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بازاریابی: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهران

پروپوزال بازاریابی: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهران

 عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی: مطالعه موردی بانک سامان استان تهران رشته: مدیریت بازاریابی، بانکی، ...

ادامه مطلب
پروپوزال بازاریابی: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برند

پروپوزال بازاریابی: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برند

 عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزش ویژه برند رشته: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 25 صفحه √ ...

ادامه مطلب
پروپوزال مدیریت بازاریابی: بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان در نگرش مصرف کننده به نام و نشان تجاری

پروپوزال مدیریت بازاریابی: بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان در نگرش مصرف کننده به نام و نشان تجاری

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان در نگرش مصرف کننده به نام و نشان تجاری رشته: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: ...

ادامه مطلب