همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه کارآفرینی"

پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

پرسشنامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها

هدف پرسشنامه: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه گری مدیریت دانش فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال 3 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

پرسشنامه بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه معدل دانشجویان با مهارت کارآفرینی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √روایی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایج

پرسشنامه تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان بایج

هدف پرسشنامه: تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

پرسشنامه کارآفرینی اسمیت و همکاران (Smith’s Entrepreneurship Questionnaire)

هدف پرسشنامه: بررسی میزان مهارت های کارآفرینی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

پرسشنامه کارآفرینی شرکت اجتماعی

هدف پرسشنامه: سنجش درک افراد از سازمانشان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 61 سوال و 9 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد  شرکت های خرده فروشی کوچک

پرسشنامه رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد شرکت های خرده فروشی کوچک

هدف پرسشنامه: رابطه مشتری مداری و گرایش به کارآفرینی بر بهبود عملکرد  شرکت های خرده فروشی کوچک فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 4 ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

پرسشنامه ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی

هدف پرسشنامه: بررسی ارتباط بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی فرمت: Word ?تعداد سوال: 48 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه معنویت در کار بوراک

پرسشنامه معنویت در کار بوراک

هدف پرسشنامه: ارزیابی معنویت در محیط در کار فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه ...

ادامه مطلب