همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه مدیریت کیفیت"

پرسشنامه 2656: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

پرسشنامه 2656: کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان

هدف پرسشنامه: سنجش میزان کیفیت خدمات در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 4 سوال و 2 مولفه و انتظارات مشتری و ادراکات مشتری می باشد. √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: 22 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه اعمال منفی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

هدف پرسشنامه:  ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM  فرمت: Word ?تعداد سوال: 50 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانک  فرمت: Word ?تعداد سوال: 32 سوال 8 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید