همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه رفتار سازمانی"

پرسشنامه 289: چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

پرسشنامه 289: چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان چابکی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

پرسشنامه خلاقیت کارکنان در سازمان رسندیپ

هدف پرسشنامه: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 30 سوال و 1 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

پکیج کامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی

هدف پرسشنامه: برسی نقش ویژگی های شخصیتی به اعتیاد به اینترنت  فرمت: Word ?تعداد سوال: 105 سوال (متشکل از سه پرسشنامه و 10 مولفه می ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO-FF کاستا و مک کری

هدف پرسشنامه: بررسی ویژگی های شخصیتی NEO-FF  فرمت: Word ? تعداد سوال: 60 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

هدف پرسشنامه:تعیین اعتیاد به اینترنت یانگ  فرمت: Word ?تعداد سوال: 20 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای

پرسشنامه تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای

هدف پرسشنامه: تمایل استفاده از اینترنت اسلانبای  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

هدف پرسشنامه: سنجش سبک های یادگیری در افراد  فرمت: Word ?تعداد سوال: 12 سوال و 4 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی چابکی در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 8 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

پرسشنامه عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل اجتماعی بر موفقیت ورزشی بانوان در رقابت های بین المللی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 10 سوال √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمان

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمان

هدف پرسشنامه: برسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 17 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید