همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پرسشنامه مدیریت صنعتی"

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

پرسشنامه اعمال منفی NAQ-R

هدف پرسشنامه: بررسی خشونت شغلی فرمت: Word ?تعداد سوال: 22 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: دارد   پرسشنامه اعمال منفی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

هدف پرسشنامه:  ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM  فرمت: Word ?تعداد سوال: 50 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

پرسشنامه برون سپاری فعالیت ها

هدف پرسشنامه: سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 22 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √ روایی و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید سلدین و الهاگر

پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید سلدین و الهاگر

هدف پرسشنامه: بررسی ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید  فرمت: Word ?تعداد سوال: 8 سوال و 2 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین مای هر و اسپکمن

هدف پرسشنامه: بررسی روابط عرضه کننده در زنجیره تأمین  فرمت: Word ?تعداد سوال: 10 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید