طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه رشته مالی و حسابداری"

مقاله پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به توانایی های منابع انسانی

مقاله پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به توانایی های منابع انسانی

عنوان انگلیسی مقاله: Improvement of Warehouse Operations Management by Considering Competencies of Human Resources ترجمه عنوان مقاله: پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بازاریابی مالی: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت: موردی از صنعت خودرو

ترجمه مقاله بازاریابی مالی: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت: موردی از صنعت خودرو

عنوان انگلیسی مقاله: The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company: A Case from Automobile Industry ترجمه عنوان مقاله: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله حسابداری 2865: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس

ترجمه مقاله حسابداری 2865: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس

عنوان انگلیسی مقاله: New evidence on hedges and safe havens for Gulf Stock markets using the wavelet-based quantile ترجمه عنوان مقاله: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله حسابداری 295: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

ترجمه مقاله حسابداری 295: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

عنوان انگلیسی مقاله: The Effects of Managerial Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Firm Value ترجمه عنوان مقاله: اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

عنوان انگلیسی مقاله: Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence ترجمه عنوان مقاله: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه $$$: فقط ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت های لهستانی

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت های لهستانی

عنوان انگلیسی مقاله: Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت ...

ادامه مطلب
ترجمه isi مالی و حسابداری: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه

ترجمه isi مالی و حسابداری: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه

عنوان انگلیسی مقاله: Financial Leverage and Export Quality: Evidence from France ترجمه عنوان مقاله: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه $$$: فقط 29500 ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی

ترجمه مقاله عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی

عنوان انگلیسی مقاله: Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ترجمه عنوان مقاله: عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه موردی بخش بانکداری ترکیه

مقاله ترجمه شده سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه موردی بخش بانکداری ترکیه

عنوان انگلیسی مقاله: Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector ترجمه عنوان مقاله: سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه موردی بخش ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تدوین استاندارد سیاست های حسابداری: مروری بر تحقیقات تجربی

ترجمه مقاله تدوین استاندارد سیاست های حسابداری: مروری بر تحقیقات تجربی

عنوان انگلیسی مقاله: The Politics of Accounting Standard-Setting: A Review of Empirical Research ترجمه عنوان مقاله: تدوین استاندارد سیاست های حسابداری: مروری بر تحقیقات ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

ترجمه مقاله مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی مقاله: Control authority, business strategy, and the characteristics of management accounting information systems ترجمه عنوان مقاله: مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

ترجمه مقاله اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

عنوان انگلیسی مقاله: The Effect of Information Literacy on Managerial Performance: The Mediating Role of Strategic Management Accounting and the Moderating Role of Self Efficacy ترجمه عنوان مقاله: اثر سواد ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید