طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه مقالات رفتار سازمانی"

ترجمه isi نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

ترجمه isi نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله: The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' provenvironmental behaviors ترجمه عنوان مقاله: نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقاله درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior ترجمه عنوان مقاله: درک ارتباط بین رضایت ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

ترجمه مقاله نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

عنوان انگلیسی مقاله: The role of task feedback from supervisor: Overcoming work related stress and promoting employee creativity in hotel industry ترجمه عنوان مقاله: نقش بازخورد کار از ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده: یافته های پژوهشی در مورد ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان

ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده: یافته های پژوهشی در مورد ارزیابی برنامه های رشد مثبت جوانان

عنوان انگلیسی مقاله: Positive Youth Development in the United States: Research Findings on Evaluations of Positive Youth Development Programs ترجمه عنوان مقاله: رشد مثبت جوانان در ایالات ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

ترجمه مقاله جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

عنوان انگلیسی مقاله: The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization ترجمه عنوان مقاله: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی $$$: فقط ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مدیریت بوسیله ارزش ها: باز نگری فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم

ترجمه مقاله مدیریت بوسیله ارزش ها: باز نگری فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم

عنوان انگلیسی مقاله: Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century ترجمه عنوان مقاله: مدیریت بوسیله ارزش ها: باز طراحی ...

ادامه مطلب
ترجمه گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

ترجمه گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining theinterplay of organizational learning and innovation ترجمه عنوان مقاله: گرایش کارآفرینی و افزایش ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی: مطالعه موردی تکنو پارک دنیزلی

ترجمه مقاله تبادل رهبر و حمایت سازمانی از نوآوری سازمانی: مطالعه موردی تکنو پارک دنیزلی

 عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Leader Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark ترجمه عنوان مقاله: تبادل رهبر و حمایت ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله زبان بدن: بیماری، ناتوانی، و نوشتن زندگی

ترجمه مقاله زبان بدن: بیماری، ناتوانی، و نوشتن زندگی

عنوان انگلیسی مقاله: Body Language: Illness, Disability, and Life Writing ترجمه عنوان مقاله: زبان بدن بیماری، ناتوانی، و نوشتن زندگی $$$: 9500 تومان سال انتشار: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت های صنعتی

ترجمه مقاله شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت های صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله: Key managerlal competencies and competency models in industrlal enterprises ترجمه عنوان مقاله: شایستگی های مدیریتی کلیدی و مدل های شایستگی در شرکت ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز

ترجمه مقاله تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز

عنوان انگلیسی مقاله: Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives ترجمه عنوان مقاله: تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش

ترجمه مقاله تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش

عنوان انگلیسی مقاله: Critical thinking, questioning and creativity as components of intelligence ترجمه عنوان مقاله: تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید