همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "بازاریابی رابطه مند"

ترجمه مقاله ISI: بازاریابی رابطه مند در مد سبز: مطالعه موردی Hessnatur

ترجمه مقاله ISI: بازاریابی رابطه مند در مد سبز: مطالعه موردی Hessnatur

عنوان انگلیسی مقاله: Relationship Marketing in Green Fashion: A Case Study of hessnatur ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی رابطه مند در مد سبز: مطالعه موردی Hessnatur $$$: فقط ...

ادامه مطلب
ترجمه بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکردصادراتی بازارهای خارجی

ترجمه بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکردصادراتی بازارهای خارجی

عنوان انگلیسی مقاله: The Determinants of Relationship Between Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry ترجمه عنوان مقاله: بررسی ...

ادامه مطلب
ترجمه عوامل تعیین کننده پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B

ترجمه عوامل تعیین کننده پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B

عنوان انگلیسی مقاله: Determinants of social media adoption by B2B organizations ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B $$$: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان

ترجمه مقاله رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان

عنوان انگلیسی مقاله: Online servicescapes, trust, and purchase intentions ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین خدمات آنلاین، اعتماد و تمایل به خرید مشتریان $$$: فقط 18500 ...

ادامه مطلب
مقاله امرالد: تاثیر کیفیت خدمات در رضایت مشتری در بانک های خصوصی و عمومی

مقاله امرالد: تاثیر کیفیت خدمات در رضایت مشتری در بانک های خصوصی و عمومی

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Private and Public Sector Banks ترجمه عنوان مقاله: تاثیر کیفیت خدمات در رضایت مشتری در بانک های ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازارهای B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور

عنوان انگلیسی مقاله: The determinants of franchise brand loyalty in B2B markets: An emerging market perspective ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بازاریابی حمایتی در بخش خرده فروشی آلمان: بررسی نقش اعتماد مصرف كنندگان

ترجمه مقاله بازاریابی حمایتی در بخش خرده فروشی آلمان: بررسی نقش اعتماد مصرف كنندگان

عنوان انگلیسی مقاله: Cause related marketing in the German retail sector: Exploring the role of consumers’ trust ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی حمایتی در بخش خرده فروشی آلمان: ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

عنوان انگلیسی مقاله: The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بازاریابی رابطه مند 2015 با رویکرد دلفی

ترجمه مقاله بازاریابی رابطه مند 2015 با رویکرد دلفی

عنوان انگلیسی مقاله: Relationship Marketing in 2015: A Delphi Approach ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی $$$: فقط 14500 تومان سال انتشار: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید