طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "ترجمه رشته اقتصاد"

ترجمه مقاله استراتژی های قیمت گذاری آنلاین: تاثیرات بر روی مصرف کنندگان (کالای) لوکس

ترجمه مقاله استراتژی های قیمت گذاری آنلاین: تاثیرات بر روی مصرف کنندگان (کالای) لوکس

عنوان انگلیسی مقاله: Online Pricing Strategies: Implications for Luxury Consumers ترجمه عنوان مقاله: استراتژی های قیمت گذاری آنلاین: تاثیرات بر روی مصرف کنندگان ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

ترجمه مقاله آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

عنوان انگلیسی مقاله: The effects of dynamic capabilities on value based pricing and export performance ترجمه عنوان مقاله: آثار قابلیت‌های پویا روی قیمت‌گذاری ارزش محور و ...

ادامه مطلب
مقاله ترجمه شده تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌ و کار و اقتصاد

مقاله ترجمه شده تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌ و کار و اقتصاد

عنوان انگلیسی مقاله: The Impacts of Robotics, Artificial Intelligence On Business and Economics ترجمه عنوان مقاله: تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌ و کار و اقتصاد $$$: ...

ادامه مطلب
دانلود ترجمه مقاله کیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

دانلود ترجمه مقاله کیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی مقاله: Quality of Work Life: Scale Development and Validation ترجمه عنوان مقاله: تکیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی $$$: فقط 15500 ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

عنوان انگلیسی مقاله: The Influence of the Social, Political and Economic Impact on Human Resources, as a Determinant Factor of Sustainable Development ترجمه عنوان مقاله: نفوذ اثرات سیاسی، ...

ادامه مطلب
M3: ترجمه مقاله آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

M3: ترجمه مقاله آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

عنوان انگلیسی مقاله: Do market information processes improve new venture performance? ترجمه عنوان مقاله: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعاليت اقتصادى جدید را ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه

ترجمه مقاله شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of interest rate and exchange rate volatility on banks' stock returns and volatility: Evidence from Turkey ترجمه عنوان مقاله: شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی: بخش دوم اندازه گیری روایی مدل ها

ترجمه مقاله پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی: بخش دوم اندازه گیری روایی مدل ها

عنوان انگلیسی مقاله: Predictive models of safety based on audit findings: Part 2: Measurement of model validity ترجمه عنوان مقاله: پیش بینی ایمنی بر اساس یافته های ممیزی: بخش ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی

ترجمه مقاله اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی

عنوان انگلیسی مقاله: Measuring and comparing local sustainable development through common indicators: Constraints and achievements in practice ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و مقایسه توسعه ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی رانی بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between business cycles and capital structure choice: The case of the international shipping industry ترجمه عنوان مقاله: بررسی رابطه بین چرخه های ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عوامل مؤثر بر قیمت نفت در آینده: عوامل بنیادی در مقابل سوداگری

ترجمه مقاله عوامل مؤثر بر قیمت نفت در آینده: عوامل بنیادی در مقابل سوداگری

عنوان انگلیسی مقاله: Wath is driving oil futures prices? fundamentaks versus speculation ترجمه عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر قیمت نفت در آینده: عوامل بنیادی در مقابل ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از طریق نوآوری در مدل کسب و کار

ترجمه مقاله موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از طریق نوآوری در مدل کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: Prevailing During the Periods of Economical Crisis and Recession through Business Model Innovation ترجمه عنوان مقاله: موفقیت در دوران بحران و رکود اقتصادی از ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید