همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "ترجمه حسابرسی"

ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

ترجمه مقاله مالی: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

عنوان انگلیسی مقاله: Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence ترجمه عنوان مقاله: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه $$$: فقط ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت های لهستانی

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت های لهستانی

عنوان انگلیسی مقاله: Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت ...

ادامه مطلب
ترجمه isi مالی و حسابداری: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه

ترجمه isi مالی و حسابداری: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه

عنوان انگلیسی مقاله: Financial Leverage and Export Quality: Evidence from France ترجمه عنوان مقاله: اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور فرانسه $$$: فقط 29500 ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

ترجمه مقاله مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی مقاله: Control authority, business strategy, and the characteristics of management accounting information systems ترجمه عنوان مقاله: مسئولیت کنترل، استراتژی کسب و کار و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

ترجمه مقاله اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی

عنوان انگلیسی مقاله: The Effect of Information Literacy on Managerial Performance: The Mediating Role of Strategic Management Accounting and the Moderating Role of Self Efficacy ترجمه عنوان مقاله: اثر سواد ...

ادامه مطلب
ترجمه گزارش آنلاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی

ترجمه گزارش آنلاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی

عنوان انگلیسی مقاله: Online reporting: accounting in cybersociety ترجمه عنوان مقاله: گزارش آنلاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه ...

ادامه مطلب
ترجمه ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ترجمه ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

عنوان انگلیسی مقاله: Residual income risk, intrinsic values, and share prices ترجمه عنوان مقاله: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام $$$: 7500 تومان سال ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و حسابرسی خلاقانه: تحلیل موشکافانه ای از مورد عجیب شرکت سان بیم

ترجمه مقاله تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و حسابرسی خلاقانه: تحلیل موشکافانه ای از مورد عجیب شرکت سان بیم

عنوان انگلیسی مقاله: Accounting fraud, business failure and creative auditing: A micro-analysis of the strange case of Sunbeam Corp ترجمه عنوان مقاله: تقلب حسابداری، ورشکستگی تجاری و ...

ادامه مطلب
ترجمه مقاله اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

ترجمه مقاله اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

عنوان انگلیسی مقاله: Impact of capital control measures on the Malaysian stock market ترجمه عنوان مقاله: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده ...

ادامه مطلب
ترجمه رایگان تداخل اهداف در هيئت مديره: شواهدی از همپوشانی وظايف هیئت حسابرسی واعضای هیئت غرامت گیرنده

ترجمه رایگان تداخل اهداف در هيئت مديره: شواهدی از همپوشانی وظايف هیئت حسابرسی واعضای هیئت غرامت گیرنده

عنوان انگلیسی مقاله: Conflicting Objectives within the Board: Evidence from Overlapping Audit and Compensation Committee Members ترجمه عنوان مقاله: تداخل اهداف در هیئت مدیره: شواهدی از ...

ادامه مطلب
ترجمه شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

ترجمه شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

عنوان انگلیسی مقاله:   Understanding risk and return the CAPM and the fama _ French three _ Factor model ترجمه عنوان مقاله: شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – ...

ادامه مطلب
ترجمه تئوری محدودیت ها و حسابداری تئوری محدودیت ها: یک ارزیابی مقایسه ای

ترجمه تئوری محدودیت ها و حسابداری تئوری محدودیت ها: یک ارزیابی مقایسه ای

عنوان انگلیسی مقاله: The theory of constraints: a comparative assessment ترجمه عنوان مقاله: تئوری محدودیت ها و حسابداری تئوری محدودیت ها: یک ارزیابی مقایسه ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید