همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "سمینار مدیریتی"

ادبیات موضوعی زنجیره تامین

ادبیات موضوعی زنجیره تامین

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 51 صفحه فرمت: Word   ادبیات موضوعی زنجیره ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران

سمینار تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران

عنوان سمینار: تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران رشته تحصیلی: منابع انسانی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 80 ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی 3541: رابطه بین نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی

ادبیات موضوعی 3541: رابطه بین نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی

عنوان ادبیات نظری: رابطه بین نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 51 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی بررسی نقش تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری

ادبیات موضوعی بررسی نقش تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری

عنوان ادبیات نظری: بررسی نقش تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 58 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت هوشمند پسماند شهری

ادبیات موضوعی تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت هوشمند پسماند شهری

عنوان ادبیات نظری: تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت هوشمند پسماند شهری رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 55 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب
مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی رسانه اجتماعی در بازاریابی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی رسانه های اجتماعی توجه زیادی را جذب کرده بودند همانطور که ...

ادامه مطلب
سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام رشته تحصیلی: مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد صفحات: 93 ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

عنوان سمینار: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: کارآفرینی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 46 صفحه فرمت: Word   فهرست مطالب ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

عنوان ادبیات نظری: اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 61 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

عنوان ادبیات نظری: نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 74 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

عنوان ادبیات نظری: بانکداری اینترنتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 52 صفحه  فرمت: Word   ادبیات نظری بانکداری ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین لازج رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 89 صفحه  فرمت: Word   ادبیات موضوعی: زنجیره ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید