همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "سمینار مدیریتی"

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی رسانه اجتماعی در بازاریابی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی رسانه های اجتماعی توجه زیادی را جذب کرده بودند همانطور که ...

ادامه مطلب
سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

سمینار بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام رشته تحصیلی: مالی و حسابداری مقطع: ارشد تعداد صفحات: 93 ...

ادامه مطلب
سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

عنوان سمینار: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: کارآفرینی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 46 صفحه فرمت: Word   فهرست مطالب ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

عنوان ادبیات نظری: اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 61 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

ادبیات موضوعی نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

عنوان ادبیات نظری: نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 74 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

عنوان ادبیات نظری: بانکداری اینترنتی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 52 صفحه  فرمت: Word   ادبیات نظری بانکداری ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین لازج رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 89 صفحه  فرمت: Word   ادبیات موضوعی: زنجیره ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

عنوان ادبیات نظری: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 88 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی رشته تحصیلی: بازرگانی بین الملل مقطع: ارشد تعداد صفحات: 33 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

عنوان ادبیات نظری:  فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 45 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

عنوان ادبیات نظری: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: ...

ادامه مطلب
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

عنوان ادبیات نظری (سمینار): فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: ارشد تعداد صفحات: 42 صفحه فرمت: ...

ادامه مطلب