عنوان انگلیسی مقاله:

Applying national survey results for strategic planning and program improvement: The National Diabetes Education Program

ترجمه عنوان مقاله: استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه ملی آموزش دیابت

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

 • چکیده
 • مقدمه
 • چالشهای ارزیابی تاثیر برنامه های آموزش و پرورش بر بهداشت محلی
 • بررسی اجمالی از برنامه ملی آموزش دیابت:
 • چهار چوب ارزیابی NDEP
 • ارزیابی توسعه چهار چوب NDEP
 • بررسی دیابت ملی (NNDS)
 • طراحی بررسی NNDS
 • محدودیت های NNDS
 • نتایجNNDS و نحوه استفاده آن در NDEP
 • روند پیگری در آگاهی عمومی و دانش در مورد دیابت
 • شناسایی پیشرفت در پیام های برنامه: درک خطر ابتلا دیابت:
 • ارائه برنامه ریزی استراتژیک:
 • حرکت نسبت به آگاهی و عمل
 • مناطق مربوطه به بررسی
 • درک خود مدیریتی دیابت
 • درک ارتباط بین دیابت و بیماریهای قلب و عروق:
 • گرفتن راهنمایی از مشاوران مراقبت های بهداشتی
 • نتایج حاصل از این آموزش
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

از آنجا که در سال 1970 دولت فدرال برنامه های اصلی آموزش ملی رابه منظور کاهش باربیماری های مزمن در ایالات متحده را شروع کرد. چند سال می گذرد این برنامه مدیریت پیشگیری و ارتباط بیماری با اطلاعات حیاتی برای عموم مردم و کسانی که تحت تاثیر این بیماری بودند و ارائه مراقبت های بهداشتی می باشد. برنامه ملی آموزش دیابت (NDEP) برنامه فدرال پیشرو در رابطه با دیابت با حمایت مالی موسسه مالی بهداشت (NIH) و مرکز کنترل پیت گری درمان (CPC) از داده های کمی اولیه و ثانویه استفاده کرده و مخاطبان را به راهنمایی جهت برنامه ریزی و ارزیابی سوق داده است.

از سال 2006 NDEP شکافی در منابع داده های موجود را توسط انجام بررسی های مبتنی بر جمعیت خود با بررسی NNDP پرنمودNNDP هر دو الی 3 سال انجام می شد. و آهنگ تغییرات در دانش، نگرش ها و شاخص های کلیدی می رود هدف بوده است. این مقاله توضیح می دهد که چگونه NNDP به عنوان یک جزء کلیدی می تواند در چهار چوب ارزیابی قرار گرفته و چگونه ان نتایج را برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه بکار می برد. استفاده NDEP از NNDP نشان می دهد که چگونه یک چهار چوب ارزیابی برنامه ای بوده که شامل بررسی مبتنی بر جمعیت می باشد که می تواند بعنوان یک مدل ارزیابی برای سلامت ها است بکار گرفته شود.

کلمات کلیدی: ارزیابی برنامه، برنامه ریزی استراتژیکی، بهبود برنامه، دیابت، بهداشت ملی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه

از سال 1970 دولت فدرال چندین برنامه آموزشی ملی در مقیاس بزرگ را برای رسیدن به یک حالت مشخص شروع کرد و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشت با اطلاعات بیشتری در جلوگیری و مدیریت بیماری های مزمن در جمعیت آمریکا فعالیت نمودند راهنمایی آخرین تحقیقات علمی نشان می دهد. برنامه آموزش بهداشت ملی برای دیابت، آسم، کلسترول، بیماری ها ی چشم، وبیماری کلیوی چگونه است همانطور که در جدول S1 نشان داده شده است. این آموزش و برنامه ها ویژگی هایی مشترکی دارند.

 • آنها از طرف دولت فدرال حمایت شده و یک دستور کار ملی ماهش بار بیماری در ایالات متحده می باشد.
 • برنامه های طراح شده برای رسیدن به انواع مخاطبان از جمله عموم مردم افراد در معرض خطر بالا برای بیماری و کسانی که بیمار هستند و مشخصات مراقبت های بهداشتی بوده است.
 • جذب طیف گسترده ای از روش های توسعه از جمله رسانه های سنتی، رسانه های اجتماعی، و منابع مبتنی بر وب و آگاهی رسانی
 • توسعه همکاری با ادارات بهداشت ایالتی و محلی و حرفه ای و سازمان های داوطلب مهم و گروه ذیمفعان حمایت از جامعه در راستای انتشار و ترویج پیام های برنامه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123