عنوان انگلیسی مقاله:

A strategic management framework of tangible and intangible assets

ترجمه عنوان مقاله: یک چارچوب مدیریت استراتژیک برای دارایی های مشهود و نامشهودها

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه نظری
 • چارچوب مدیریت استراتژیک
 • مرحله 1.1- شناحت مدل
 • شکل 1. دسته بندی و اجزای درخت VD
 • مرحله 1.2- مقایسه دو به دویی
 • نمودار 1. خوشه در ساختار شبکه ANP.
 • شکل2. ساختار شبکه ANP ارائه شده است.
 • جدول 2. نفوذ ماتریس بین VDS در خوشه 2
 • مرحله 1.3- چک کردن سازگاری قضاوت ها
 • مرحله 1.4- ساخت سوپر ماتریس
 • مرحله 1.5- براورد تأثیر VDها بر CA
 • مرحله 3- تجزیه تحلیل استراتژیک
 • مرحله ی 3.1- تجزیه تحلیل استراتژیک اجمالی
 • جدول 3 نمونه ای از مقایسه بین بردارها از تأثیر بر CA و سرمایه گذاری تراکمی
 • مرحله ی 3.2- تجزیه تحلیلی استراتژیک آماری
 • شکل5. نمونه ای از تجزیه و تحلیل استراتژیک اجمالی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله چارچوب مدیریت استراتژیک برای دارایی های مشهود و نامشهود

هدف این مقاله حمایت مدیریت از محرک سرمایه گذاری های برنامه ریزی استراتژیک، در نظر گرفتن اثرات آنها بر روی مزیت های رقابتی و سرمایه گذاری های تراکمی انجام گرفته بر اساس آنها می باشد. ما این چارچوب را از طریق یک فرآیند گام به گام شرح می دهیم. هیچ یک از چارچوب های مدیریتی استراتژیک گذشته رویکردی جامع نسبت به تحلیل استراتژیک محرک های ارزشی را نپذیرفته است. در حقیقت، برخلاف بسیاری از مدل های مدیریت استراتژیک، چارچوب مورد نظر یک مزیت رقابتی با توجه به تمامیت محرک های ارزشی سازمانی و وابستگی های بین محرک های ارزشی را پذیرفته است.

مدیران تقاضای تشکیل مقایسه های رو برو که از طریق یک فرآیند شبکه ای تحلیلی ترکیب شده اند را دارند. خروجی های این ترکیب هم از لحاظ کیفی (تحلیل مختصر) و هم لحاظ کمی (ضریب همبستگی رتبه ای غیر پارامتری اسپیرمن و کندال) تحلیل می شود. تجزیه و تحلیل مقادیر بدست آمده منجر به پیشنهادات استراتژیک سودمند برای مدیریت ارشد به منظور افزایش همکاری استراتژیک سازمانی می شود.

کلمات کلیدی: دارایی مشهود، دارایی نامشهود، محرک های ارزشی، همبستگی ها، فرآیند تحلیلی، مزیت رقابتی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله چارچوب مدیریت استراتژیک …

سازمان ها سعی می کنند تا به مزیت رقابتی (CA) به منظور افزایش دادن سود، بدست آوردن سهم بازار و افزایش موفقیت در طولانی مدت دست یابند. بنابراین یک سازمان باید تلاش کند تا در یابد کدام یک از دارایی های مشهودش (TA) و دارایی های نامشهودش (IA) بیشترین تأثیر را بر روی پایداری (CA) دارد. این مقاله به مدیریت سازمان کمک می کند تا رتبه بندی از دارایی هایش بر اساس توانایی آنها برای تقویت کردن CA انجام دهد و این توانایی ها را با یک ارزیابی جامع گرانه سرمایه گذاری های تراکمی تشکیل شده بر روی دارایی های سازمانی مقایسه کند.

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123