عنوان انگلیسی مقاله:

A Multi-attribute Reverse Auction Decision Making Model Based on Linear Programming

ترجمه عنوان مقاله: مدل تصمیم گیری مزایده معكوس چندصفتی بر مبنای برنامه ریزی خطی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چكیده
 • مقدمه
 • نظریه ی اساسی مزایده ی معكوس چندصفتی
 • معنای مزایده ی معكوس چندصفتی
 • فرآیند خاص مزایده معكوس چندصفتی
 • شكل 1- فرآیند مزایده ی معكوس چندصفتی
 • مدل تصمیم گیری مزایده های معكوس چندصفتی
 • فرضیه ها
 • مدل
 • شكل 2- نمودار سلسله مراتبی
 • نمونه ها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله تحقیق در عملیات پیشرفته مدل تصميم گیری مزایده معكوس چندصفتی بر مبنای برنامه ریزی خطی

به علت رواج اینترنت، تجارت الكترونیكی بیشتر و گسترده تر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در همین زمان، سبك تجارت تأمین مواد و خرید بسیار تغییر كرده است. تحت چنین شرایطی، مزایده ی معكوس آنلاین پا به عرصه ی وجود گذاشت. براساس دانش نظری و وضع موجود كاربردی، این مقاله برخی مسائل اساسی، همانند شرایط قابل كاربرد و فرآیند اصلی مزایده معكوس چندصفتی، را مورد بررسی قرار داده است و بالخصوص بر مكانیزم تصمیم گیری در فرآیند انجام مزایده معكوس چند صفتی متمركز شده است. همچنین در این مقاله، از روش AHP به منظورتعیین وزن هر صفت استفاده شده است؛ علاوه بر این، براساس نظریه ی برنامه ریزی خطی، یك مدل مزایده معكوس چندصفتی به وجود آمده است. در نهایت، یك نمونه برآورد برای اثبات كاربرد و دسترسی پذیری این مدل انجام شده است.

كلمات كلیدی: مزایده معكوس، تصمیم گیری، AHP، برنامه ریزی خطی

ترجمه مقدمه مقاله

در پایان سال 2010، جئوفری بوید، كه از خط قیمت وب سایت مزایده معكوس آمده است، جایزه ی «خلق ثروت» سال 2010 را توسط ژورنال «مدیرعامل» برده است، كه این امر دلالت بر این دارد كه مزایده معكوس دارای فرصت های تجاری نامحدود است. طبق بررسی های انجام شده توسط شركت e – Bay، یك مزایده ی معكوس موفق می تواند مقدار هزینه ی تهیه و خرید مواد را بین % 43 و   % 3/6، به طورمتوسط % 18، كاهش دهد. با این حال، تكنیك معكوس از اصل نظری اش فاصله ی زیادی دارد، كه كاملاً تصوری و پراكنده است. جاپ (2002) در این باره بحث كرد كه انگیزه ی یك تجارت برای اتخاذ مزایده از صرفه جویی در هزینه ها، افزایش كارایی، و كاربرد تكنولوژی نوظهور ناشی می شود [1].

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط