سیستم های اطلاعاتی CRM

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، فرآیندهای CRM مربوطه تحقق کارآمدی را مطالبه میکنند. با توجه به نوع و حوزه فعالیت های پیشنهاد شده، کاربرد سیستم های اطلاعاتی مناسب، انتخابی روشن و، حتی ضروری میباشد. برای شروع، نیاز برای مشارکت مستمر با افراد، عمدتا مشتریان راه دور و متفرق، حمایت فن آوری اطلاعات را مطالبه میکنند. از این رو، سیستم های CRM رایج، مجموعه بزرگتری از ویژگی های مشترک، مانند ابزاری برای تحقق و اداره بخش های ویژه مشترک (“مراکز تعامل با مشتری”) و یا برای مدیریت و حفظ تمام راههای برقراری تماس با مشتری در سراسر نقاط و کانال های مختلف در یک روش هماهنگ را ارائه میکند. در میان کانال های فن آوری به خصوص، مشارکت های مبنی بر اینترنت (تجارت الکترونیک)، نقش برجسته ای را ایفا کرده که به طور گسترده ای حمایت میشود. پشتیبانی کالا بر اساس اینترنت یکی از مثال های قابل توجه در بکارگیری خدمات مشارکتی است.

علاوه بر این، از آنجا که فعالیت های عملیاتی فردی در بازاریابی، فروش و خدمات به وضوح افزایش تلاش های عملیاتی را درپی داشته، نیاز مبرمی برای عملکرد موثر وجود دارد. به عنوان یک توالی، سیستم های CRM طیف گسترده ای از ویژگی های عملیاتی را ارائه داده که معمولا در زیر گروه بازاریابی، فروش و سرویس اتوماسیون قرار می گیرند. با این گروه بندی ها، سفارشی سازی انبوه و گسترده ای از فعالیت ها، قابلیت عمومی حیاتی را تشکیل می دهد.

سفارشی سازی انبوه محتوای تبلیغاتی اجازه تولید تبلیغات الکترونیک فردی، به عنوان مثال بازاریابی عملیاتی را میدهد. اساسا، فرآیندهای تحلیلی نیاز به حمایت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته دارد، در نتیجه سیستم های CRM ویژگی های تحلیلی پیچیده ای را ارائه میدهد. بغیر از پرسشها و داده های مربوطه مشخص، بررسی های پیشرفته پیش بینی شده ای ارائه می شوند، که نه تنها رویدادها را توصیف میکنند، بلکه پدیده های مربوطه را پیشبینی می کنند و فعالیتهای مناسبی را توصیه می کنند.

یک مثال ساده: در فروش تحلیلی، بررسی “سبد خرید” باعث تشکیل بررسی پیش بینی شده ای میشود که برای آگاهی ترجیحات خاص محصول مشتریان و پیشنهادات محصولات ویژه بکار میرود. به طور خلاصه، سیستم های CRM کاملا فرآیند های CRMرا ترسیم میکند. از آنجا که فرآیند ها نمیتوانند بدون سیستمهای CRM مربوط بطور موثری عمل کنند، این ها ضروریاتی اجباری “توانمندسازها” از فرایندهای CRM هستند.

در این روش، سیستم های CRM، تحقق لازم برای فرآیندهای CRM را ارائه داده، و با استفاده از آن، استراتژی CRM را برجسته میکند. بنابراین، سیستم های CRM جزء سوم مفهومی تقریبا مرتبطی از CRM را تشکیل میدهند در نتیجه CRM نشان دهنده یک مفهوم مدیریتی بر اساس سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک جزء اجباری “تحقق” می باشد، در حالی که CRM، نمی تواند به سیستم های CRM تقلیل یابد. در حال حاضر، بازار گسترده ای از سیستم های سفارشی و آماده CRM وجود دارد که یا به عنوان یک سیستم واحد CRM و یا به عنوان مجموعه ای از سیستم های مرتبط هستند که قابلیت های لازم برای اجرا را ارئه می دهند

دریافت اصل مقالره