عنوان انگلیسی مقاله:

Control Measures for Kaizen Costing Formulation and Practical Use of the Half Life Model

ترجمه عنوان مقاله: مقیاس های كنترل برای هزینه یابی كایزن – استفاده فرمولی و كاربردی از مدل نیمه عمر

رشته: حسابداری

سال انتشار: 1998

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25 صفحه

منبع: Katholische Universität Eichstatt-Ingolstadt

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

 

چکیده

هزینه یابی كایزن بر كاهش مستمر هزینه ها برای تولیدات فعلی یك شركت تاكید دارد. در جهت مقاصد كنترل و برنامه ریزی، ابزارهای جامع و كارامدی برای اندازه گیری عملكرد مورد نیاز است. برای این منظور، ما مدل نیمه عمر را پیشنهاد می كنیم. این مدل بر پایه این تجربه عملی قرار دارد كه هیچ وقت سطح ضایعات با یك نرخ ثابت در طول یك دوره زمانی خاص كاهش نمی یابد. این مقاله فرمول ریاضی برای این مدل می دهد و كاربرد عملی آن را با مثال های مختلف توضیح می دهد.

ABSTRACT

Kaizen costing focuses on continuous reductions of costs, which should be realized for existing products in a company. For planning and control purposes, comprehensive and efficient tools for measuring performance are required. For this purpose we suggest the so-called “half-life model”. It is based on the practical experience that any defect level decreases at a constant rate over a certain time period. This paper gives the mathematical formulation for this model and illustrates its practical use with different examples.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png