http://modir3-3.ir/images/pack-thesis-modir123.com.gif

http://modir3-3.ir/images/pack-thesis01.png گروه پژوهشی مدیر 123 با توجه به درخواست های پیاپی مشتریان سایت بسته ویژه آموزشی همراه با نمونه پایان نامه  مدیریت بیمه توانسته رضایت مشتریان خود را جلب نماید.
لازم به ذکر است تمامی پایان نامه های مدیریت بیمه ارائه شده دارای اصول و استاندارهای یک پایان نامه را دارا می باشد. به این صورت که پایان نامه ها رشته مدیریت بیمه ارائه شده دارای 5 فصل و تمامی آن ها دارای صفحات بیش از 140 صفحه م

ی باشد که دارای پرسشنامه و مدل مفهومی و تجزیه و تحلیل و خروجی نرم افزار می باشد.

http://modir3-3.ir/images/pack01.pngمحتویات پکیج پایان نامه دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

3 نمونه پروپوزال رشته مدیریت بیمه جدید و دارای مقاله بیس معتبر
3 نمونه پایان نامه کامل رشته مدیریت بیمه (دارای پرسشنامه و مدل مفهومی به همراه تحلیل آماری)
5 نمونه پرسشنامه مرتبط با رشته مدیریت بیمه همراه با شیوه نمره گذاری و پایایی و روایی
یک مورد پاورپوینت دفاع شده پایان نامه رشته مدیریت بیمه همراه با تم و افکت های ویژه
5 موضوع پایان نامه جدید رشته مدیریت بیمه همراه با مقاله بیس 2016 و 2017

2 مورد سیمینار دانشجویی مرتبط با رشته مدیریت بیمه همراه با منابع فارسی و انگلیسی

فایل آموزشی پایان نامه نویسی در قالب چندین فایل آموزشی همراه با توضیحات جامع

 

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال