بسته های ویژه پایان نامه های دانشجویی در رشته های مختلف با قیمت استثنایی جهت کمک به دانشجویان در پایان نامه نویسی به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است بسته های آموزشی شامل چندین پایان نامه جامع و کامل به همراه چند نمونه پروپوزال و پرسشنامه و فایل آموزشی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از هر کدام از پکیج ها بر روی آنها کلیک نمایید.

http://modir3-3.ir/images/pack-thesis-modir123.com.gif

برای مشاهد محتویات پکیج ها بر روی آنها کلیک نمایید

ردیفعنوان پکیجفرمتقیمت
1

پکیج پایان نامه رشته بازاریابی ویژه دانشجویان

word45500
2

پایان نامه رشته مالی و حسابداری ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
3

پکیج پایان نامه رشته مدیریت صنعتی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
4

پکیج پایان نامه رشته مدیریت دانش ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
5

پکیج پایان نامه رشته کارآفرینی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
6

پکیج پایان نامه رشته مدیریت آموزشی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
7

پکیج پایان نامه رشته مدیریت گردشگری ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
8

پکیج پایان نامه رشته فناوری اطلاعات ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
9

پکیج پایان نامه رشته روانشناسی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
10

پکیج پایان نامه رشته مدیریت بیمه ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
11

پکیج پایان نامه رشته منابع انسانی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
12

پکیج پایان نامه رشته علوم تربیتی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
13

پکیج پایان نامه رشته تاریخ ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
14

پکیج پایان نامه رشته جامعه شناسی ویژه پژوهشگران و دانشجویان

word45500
15

پکیج جامع پایان نامه دانشجویی

word65000
16

پکیج پایان نامه انحصاری

word65000