عنوان پکیج: مقالات ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد مقالات: 18 مورد

سال انتشار: 2002 الی 2017

قیمت واقعی مقالات: 102500 تومان

قیمت پکیج: 75000 تومان

 

لیست پکیج

با کلیک بر روی عنوان هر یک از مقالات زیر می توانید وارد صفحه مقاله مورد نظر شوید و اصل مقاله را بطور رایگان و ترجمه آن را خریداری نمایید.

1- بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

2- توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP- 2006

3- مدیریت دانش، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه­سازی به عنوان ابزارهای اصلی سفارشی سازی انبوه

4- ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی- 2008

5- رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی 2008

6- عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی 2010

7- بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM): اثرات واسطه عوامل سازمانی2011

8- مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری 2012

9- بررسی مدیریت دانش در صنعت مالی 2012

10- مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز 2013

11- استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری_2007

12- بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM): اثرات واسطه عوامل سازمانی_2011

13- مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات مورد: مدیریت ارتباط با مشتریان_2011

14- فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری_2012

15- ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برابعاد عملکرد سازمانی مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی_2013

16- استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت مشتری: بررسی براساس قابلیت های _2013

17- بررسی نقش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری_2014

18- ترجمه مقاله چگونه با استفاده از رویکرد خودت انجامش بده و تکنولوژی های فراگیر جدید، کیفیت محیط زیست داخل محیط را کنترل کنید-2017

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط