عنوان پروپوزالعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان تهران

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 20 صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت پروپوزال فرمت: Word

قیمت قیمت: 12500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مكانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوهش
 • منابع
 • مقاله بیس

مختصری از توضیحات

رضایت شغلی

رضایت شغلی یكی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است كه سبب افزایش كارآیی و نیز احساس رضایت فردی می گردد (كلدي و عسگري،1382، 104).

رضایت شغلی در رابطه با اثر بخشی و كارایی تعریف میشود. اثر بخشی میزان توافق رفتار سازمانی با انتظارات سازمانی است و كارایی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیازها و مقاصد شخصی می‌باشد. رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می‌كند. درواقع،رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود كه انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص توافق و همخوانی داشته باشد( علاقه بند، 1369، ص 103 )

از نظر «دیویس» و «نیوا ستورم»، رضایت شغلی شامل مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل است. این احساس زمانی حاصل می‌شود كه خواسته‌ها، نیازها، آرزوها و تجربه‌هایی كه شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد از طریق شغل بر‌آورده شود . به این ترتیب بین توقعات شاغل و برآورده شدن آنها توازن برقرار میشود در نتیجه شاغل نگرشی مثبت به شغل پیدا می‌كندكه موجب رضایت او می‌شود.

به طور كلی پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرحند كه عبارتند از:
1ـ پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت
2ـ شغل: حدی كه وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می‌آورد.
3ـ فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت
4ـ سرپرست: توانایی‌های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به كاركنان
5ـ همكاران: حدی كه همكاران دوستانه، شایسته و حمایتی هستند. (مقیمی، 1377، ص391)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

Print Friendly, PDF & Email

پروژه های مرتبط