عنوان پروپوزالعنوان پروپوزال: جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی صادر کنندگان مازندرانی

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت استراتژیک

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 30 صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دریافت

فرمت پروپوزال فرمت: Word

قیمت قیمت: 7500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مكانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوه
 • پرسشنامه
 • منابع

مختصری از توضیحات

جهت گیری استراتژیک مفهومی است که بطور وسیع در تحقیقات مرتبط با مدیریت استراتژیک، بازاریابی و کارآفرینی بکار می رود. (liu& Zhengping, 2011) یکی از رایج ترین پیوستارهای جهت گیری استراتژیک مطرح شده در ادبیات مرتبط باجهت گیری های استراتژیک (رحیم نیا، صادقیان، 1390). جهت گیری استراتژیک باابعاد شش گانه تعریف شده ونکاترامن شامل تهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری که مبنای این تحقیق قرارمی گیرد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

Print Friendly, PDF & Email

پروژه های مرتبط