پروپوزال بازاریابیعنوان پروپوزال: بررسی نقش قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار و اهداف استراتژیکی در بازار بین المللی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 25 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2017

مدل مفهومی: دارد

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2017

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی نقش قابلیت های بازاریابی و عملکرد فعلی بازار و اهداف استراتژیکی در بازار بین المللی

هدف پروپوزال فوق بررسی نقش دو عامل قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار پرداخته و در حال حاضر آن را به عنوان تاثیرگذار ترین عامل بالقوه از دو جنبهء کلیدی از استراتژی های رقابتی در آینده در نظر گرفته است که شرکت های فعال در بازارهای بین المللی را در خود گنجانده است که شامل تمایز در بهره وری و بازاریابی است. قبل از اجرای آنها، تصمیمات استراتژیک شرکت ها به شکل نیت در ذهن فرد و جمعی تصمیم گیرندگان وجود دارد. نیت های استراتژیک را به عنوان اهداف شرکت با توجه به جنبه های مختلف جهت استراتژیک که در آینده دنبال می شود، تعریف می کنیم. در هر لحظه از زمان، شرکت ها احتمالا دنبال یک استراتژی خاص می گردند و به طور همزمان در مورد استراتژی آینده که مایل به دنبال آن هستند، پرورش می دهند. اهداف لزوما به طور گسترده ای قبل از تحقق آن شناخته نمی شوند، در عین حال آنها دستورالعمل های انتخاب و اقدامات آینده را دارند. بنابراین، قصد استراتژیک پایه ها، نوع، حالت و ریسمانی برای انتخاب استراتژی های بعدی شرکت ها و اقدامات پیاده سازی تعیین می کنند و بنابراین دارای تخصیص منابع، وابستگی به مسیر و در نهایت عواقب عملکرد هستند.

پروپوزال فوق متشکل از 10 فرضیه که یک  فرضیه اصلی و 9 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس 2017 می باشد.

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

Print Friendly, PDF & Email

پروژه های مرتبط