عنوان پروپوزال: بررسی رابطه پذیرش برنامه منابع انسانی و رضایت کاربران در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 25 صفحه

مقاله بیس: دارد

دانلود پرسشنامه: دانلود

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • سؤالات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • فرضیه‌های مربوط به متغیرهای تعدیل کننده
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر وابسته
 • متغیر مستقل
 • متغیرهای میانجی
 • تعریف مفاهیم
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری (حجم نمونه و شیوه نمونه گیری)
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • اعتبار و پایایی
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • پرسشنامه
 • منابع

مختصری از توضیحات

برنامه ریزی منابع انسانی

امروزه با توجه به رقابت رو به افزایش در بازار جهانی، سازمان ها برای موفقیت خود به دنبال حفظ توانایی و افزایش مزیت رقابتیشان هستند. (پورتر، 1991، کاستا و همکاران، 2016). در این مدل جدید، سازمان ها نمی توانند به تنهایی رقابت کنند. موفقیت سازمان ها تنها با همکاری سازمان های دیگر مانند زنجیره تامین یکپارچه و انعطاف پذیری قابل دستیابی است.(لمبرت و کوپرت، 2000).

مطالعات صورت گرفته معمولا بر اساس یک مدل یا چارچوب خاص تمرکز کردند بودند و قادر به توضیح رابطه بین پذیرش کاربر برنامه ریزی منابع سازمانی و رضایت کاربر نیستند. از این رو، از طریق بررسی ادبیات نظری در سازمان، وضعیت پذیرش و رضایت از برنامه ریزی منابع سازمانی ارزیابی می شود.

سیستم های برنامه ریزی و بانک های اطلاعاتی جامع در هر سازمانی به خصوص سازمان های بزرگ یکی از نیازمندی های اساسی است. شاید یکی از کاملترین سیستم های اطلاعاتی موجود که در سال های اخیر بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) باشد. از جمله بخش های سازمان تامین اجتماعی حوزه درمان است. این سیستم می تواند مدیریت سازمان را در اتخاذ تصمیم در عملیات جاری و برنامه های راهبردی سازمان پشتیبانی کند. در این پژوهش به بررسی این می پردازیم که اولا، این مطالعه رابطه بین پذیرش برنامه ریزی منابع سازمانی در سطح فردی و رضایت کاربر را توضیح می دهد. ثانیا، این تحقیق مدل پذیرش برنامه ریزی منابع سازمانی را با سه ساختار: پشتیبانی مدیریت، آموزش، و کیفیت سیستم گسترش می دهد. سوم این مدل 70 درصد از رضایت استفاده برنامه ریزی منابع سازمانی را توضیح می دهد.

پروپوزال فوق متشکل از 13 فرضیه که 1فرضیه اصلی و 12فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی که در فایل پروپزال به طور کامل تشریح شده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط