عنوان پروپوزال: بررسی درک مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران: مطالعه موردی رستوران های فست فود تهران

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت بازاریابی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 22 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال

پروپوزال بررسی درک مشتریان از کیفیت خدمات در رستوران

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • کیفیت خدمات، رضایت مشتری و مقاصد رفتار
 • کیفیت غذا و رضایت مشتری
 • نسبت قیمت- ارزش و رضایت مشتری
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • مدل مفهومی
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغییر میانجی یا واسطه
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • جامعه آماری
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

رضایت مشتری

برای شرکت های مبتنی بر مشتری، رضایت مشتری به عنوان یک عنصر ضروری برای موفقیت در نظر گرفته می شود. بازاریابان معمولا به دنبال ایجاد ارزش و رضایت مشتریان هستند و کیفیت خدمات عامل تعیین کننده در رضایت مشتری است. علاوه بر این، در صنعت رستوران موفقیت و بقا هر رستوران بستگی به عملکرد رستوران و دیدگاه مشتریان خود در مورد آن دارد. اکثر وفادارترین مشتریان (اهداف رفتاری) که تصمیم به خرید و تصمیم گیری در مورد خرید خود را در آینده می گذارند، باعث می شود کسب و کار موفق تر شود و سپس به کسب و کار در بازار رقابتی کمک کند. بنابراین، رابطه بین نیت های رفتاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتری بسیار مهم است و در این کار در زمینه صنعت رستوران های فست فود بررسی می شود.

در حالی که این سه عامل و رابطه آنها توسط کیین و پریبوتک (2008) مورد مطالعه قرار گرفته است، یافته های تحقیقی اخیر نیاز به بازبینی و بررسی است. کیم و لی (2011) در مرکز تحقیقات بهداشت و درمان مرکز تحقیق و ارزیابی UC Davis در مورد بازار هدف فست فود رستوران ها و شناسایی گروه هایی از مصرف کنندگان که احتمال بیشتری مصرف محصولات فست فود را بررسی کردند. بر اساس یافته های خود، افرادی که درآمد متوسط دارند (تا 60،000 دلار) و کسانی که ساعت کاری بیشتری دارند. بیشتر بهرستوران های فست فود مراجعه می کنند…

پروپوزال فوق متشکل از 6 فرضیه: یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی و 5 متغیر همراه با مقاله بیس آن می باشد که در فایل پروپوزال تشریح گردیده است.

پروژه های آماده

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225