پروپوزال بازاریابیعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال

پروپوزال بازاریابی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از تلفن همراه

 • بیان مساله
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کابردی
 • پیشینه پژوهش
 • روش تحقیق
 • ابزار گرد آوري اطلاعات
 • روش گردآوری اطلاعات
 • مدل آماری تحقیق و نرم افزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر
 • قلمرو زمانی
 • قلمر مکانی
 • قلمرو موضوعی تحقیق
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

تحقیقات صورت گرفته در زمینه عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت

پروپوزال عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت: بسیاری از تحقیقات استدلال می کند، ویژگی کلیدی محیط کسب و کار در اقتصاد مبتنی بر دانش تعالی از دانش جاسازی شده است. مطابق با تحقیقات استوآرت در سال2002 در اقتصاد مبتنی بر دانش، IC بر چالش مهمی برای تمام شرکت ها تبدیل شد که در آنها تولید و پردازش دانش وجود داشته است. IC حیاتی بوده و بخشی از ثروت شرکت می باشد. بنابراین، IC به عنوان عامل مهم و قدرتمند در تولید ثروت تبدیل شده IC می تواند، در پیدا کردن و شناسایی شایستگی کارکنان و ساختار داخلی شرکت ها مانند: الگوها، مدل ها و سیستم های اداری و ساختار خارجی شرکت مانند علایم تجاری، شهرت، ارتباط با مشتریان به کار گرفته شود.

مدل مفهومی مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری شرکت

پروپوزال عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت: چارچوب مفهومی برای اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه فکری شرکت و ارزش شرکت توسعه داده شده است. با توجه به تئوری های ارائه شده مالکیت مدیریتی در هماهنگی با منابع سهامداران موثر است، که به نوع خود کمک به کاهش درگیری ها را دارد. در این راستا، این مطالعه استدلال می کند، که مدیران به عنوان صاحبان شرکت به احتمال زیاد سرمایه گذاری در سرمایه فکری را به منظور افزایش ارزش شرکت در بازار را دارند، بر اساس تحقیقات مولر و اسپیرتس،در مالکیت مدیریتی انتظار می رود، که یک اثر تعدیل کننده غیر خطی در ارزش شرکت و ارزش شرکت دارد. به معنی اثر مثبت به عنوان مالکیت مدیریتی می تواند افزایش یابد، اما فراتر از سطح معینی از مالکیت مدیریتی، می توان انتظار اثر مثبت را داشت.

پروپوزال فوق از جمله پروپوزال های مالی و حسابداری با هدف بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی (نقش تعدیدک گنندگی) بر رابطه عملکرد سرمایه فکری شرکت و ارزش شرکت می باشد که دارای 3 فرضیه که 1 فرضیه اصلی و 2 فرضیه فرعی می باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط