عنوان پروپوزال: بررسی چگونگی تاثیر هماهنگ سازی منابع بر عملکرد را در رویکرد مدیریت منابع دانش

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • جنبه جديد بودن و نو آوري تحقيق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه‏ هاي تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
 • روش شناسی تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش گرد آوری داده ها
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2016

مختصری از توضیحات

پروپوزال مدیریت دانش

پروپوزال مدیریت دانش : مطالعات متعددی ارتباط تجربه افراد و تاثیر آن بر نتایج شرکت ها را بررسی کرده اند. این مطالعات به اتفاق آرا تصور می کنند که تجربه فرد، یک منبع با ارزش از نظر سهم آن برای نتایج یک واحد است. تجربه فردی نیز به عنوان یک نماینده برای یادگیری و دانش ضمنی مورد مطالعه قرار گرفته است. به ویژه، این تحقیقات اشاره کرده اند که هر چند تجربه فردی یک دارایی مهم است، اثر آن اغلب مشروط به برنامه روزمره و دانش متنی ریشه در سطح سازمانی است. علاوه بر این، تجربه یک فرد مشخص از نظر توسعه سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، لپاک و اسنل (1999) معتقدند که تجربه سرمایه انسانی می تواند بر اساس میزان توسعه آن ارزیابی شود. به طور دقیق تر، افراد ورزیده تر و با تجربه به عنوان منابع توسعه یافته و آماده برای استفاده که سهم آنها برای مولد بودن در کوتاه مدت مورد انتظار است با ارزش هستند.

پروپوزال فوق با هدف بررسی چگونگی تاثیر هماهنگ سازی منابع بر عملکرد را در رویکرد مدیریت منابع دانش می باشد که دارای 2 فرضیه کلی می باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط